Si Tình

Ngày xưa em đã nói

Yêu anh em sẽ đợi

Dẫu dòng đời chia đôi

Dẫu đại dương xa vời

Dẫu nghìn trùng xa xôi.

Xa nhau đã lâu rồi

Từ lúc còn đôi mươi

Thương em rộng biển khơi

Nhớ em nhớ suốt đời

Yêu em cả một trời.

Bây giờ em đã xa tầm với

Anh một đời chới với tả tơi

Yêu người dù đã quên hẹn thề

Một đời ê chề vẫn si mê!

Tình đời đã đổi thay

Dù người chẳng còn đây

Đi chung trên đường đời

Vẫn yêu thương tràn đầy

Chưa nguôi cả một đời.

~ 27 tháng tư, 2011

Copyright © 2011 nhactho.com