Bạc Tình

Hôm nay kiếm thấy tờ thư năm xưa

Đẹp màu chữ em nét bút đa tình

“Yêu anh em yêu mãi, trọn kiếp không hề phai”

Ôi sao giòng chữ quá chân tình!

Thế nào là mãi mãi

Trọn kiếp tính làm sao

Bao năm, mấy tháng, hay vài ngày?

Tôi mang ra đốt tờ thư em trao

Để xoá tan đi nỗi đau ngày nào

Ai ai cũng biết hẹn ước chỉ trên đầu môi

Nhưng sao ta cứ tin lời hẹn thề

Mãi mãi là giối trá

Trọn kiếp là phôi pha

Tan đi, biến nhanh như đống tro tàn kia!

Em gian dối tình tôi

Để tôi nhìn thấy hố sâu đời mình

Em lừa dối tim tôi

Như em bán đi hồn tôi

Cho ma quỷ dưới đáy sâu điạ ngục.

Khi yêu mới biết tình yêu phức tạp

Không như bài toán chia, nhân, cộng, trừ

Chia nhau được mấy lúc

Nhân với ngàn đắng cay

Cộng thêm nỗi hao gầy

Trừ đi bao mơ ước

Tại sao tôi đã yêu?

Copyright © 2010 nhactho.com