Bài Mới‎ > ‎

Nhớ Anh Mùa Đông

posted Jan 9, 2015, 4:44 PM by Nhac Tho   [ updated Jan 10, 2015, 7:55 AM ]

Hôm nay mình em trên đường vắng
Nhớ anh khi tuyết rơi mùa đông
Đường xa cô đơn và hoang lạnh
Tuyết rơi đọng đầy trên lá cành

Anh ơi bây giờ đã vào đông
Tuyết rơi che phủ mất lối về
Mình em bước chân dài lê thê
Tuyết trắng in từng dấu chân em

Mùa đông em nhớ anh
Mùa đông ôi giá băng
Bơ vơ trên đường dài, nhớ anh

Mùa đông không có anh
Đêm đông sao thật dài
Ôm nỗi nhớ trong lòng, nhớ anh!

Ngoài kia tuyết rơi cho lòng nhớ
Nhớ anh em nhớ trọn mùa đông
Hoang mang đơn côi trong giá lạnh
Vì những đêm dài không có anh.


January 9, 2015

Comments