Bài Mới‎ > ‎

Hãy Trả Linh Hồn Tôi

posted Mar 21, 2015, 7:42 AM by Nhac Tho

Hãy trả linh hồn tôi
Đã bao nhiêu năm rồi
Linh hồn tôi mồ côi
Vì tôi mang tội lỗi

Đời người lắm cạm bẫy
Dối trá và lọc lừa
Không còn tin nơi ai
Tình người dễ bán mua

Đừng bán linh hồn tôi
Trên phố đông chợ đời
Linh hồn sẽ giận dỗi
Thêm một lần mồ côi

Linh hồn tôi ở đâu
Có nhớ lời kinh cầu
Hãy trả linh hồn tôi
Tôi ngàn lời van xin

Một đời tôi tội lỗi
Vì đã mất linh hồn
Đi tìm linh hồn tôi
Xin góp lời cầu kinh!

Comments