Chuyện Tình Một Đôi Dép

Post date: Dec 19, 2014 10:40:46 PM

[Phỏng theo bài thơ “Đôi Dép” của Nguyễn Trung Kiên]

Chuyện tình yêu của một đôi dép

Không hẹn thề sẽ một đời bên nhau

Có yêu đâu, có giận nhau bao giờ

Nhưng đôi dép không bao giờ xa nhau

Hai chiếc dép quen nhau tự khi nào

Không phân chia kẻ thấp người cao

Vẫn bên nhau vui bước song hành

Vẫn một đời chia sẻ những nhục vinh

Hai mảnh đời thầm lặng

Hai buớc đi song song

Dẫu đã không thề nguyền

Vẫn gắn bó đời nhau

Hai chiếc thành một đôi

Trên những bước đường đời

Vẫn một lối đi chung

Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Hai chiếc dép nếu xa nhau một lần

Có lòng buồn ôm nỗi nhớ chênh vênh

Nếu một mai khi chiếc kia không còn

Không tìm được một chiếc giống như nhau.