Con Tim Tội Lỗi

Post date: Feb 9, 2015 11:31:25 PM

Bao năm qua đời tôi bao nổi trôi

Sống bê tha không bước vô nhà thờ

Kinh nguyện sớm khuya là những chuyện xa xôi

Nhưng hôm nay lòng thành tôi xám hối

Chắp đôi tay tôi thiết tha nguyện cầu

Gục đầu ăn năn xin thứ tha lỗi lầm

Tội lỗi, tội lỗi tôi đang mang

Cám dỗ thôi nhé đừng vây quanh

Dục tình kia xin hãy xa rời

Phù hoa mãi chỉ là phù hoa

Xóa hết, xóa hết đi tội lỗi

Bóng tối che mất ánh bình minh

Con tim vương vấn bao tội đời

Đợi chờ ơn cứu rỗi phục sinh.