Tưởng Như Vẫn Còn Mẹ

Tưởng như vẫn còn đây

Mẹ tôi tấm thân gầy

Vì mong con đêm ngày

Xác xơ trông ngóng hoài

Không thấy con mẹ đâu!

Tưởng đâu tiếng mẹ ru

Lời ru rất êm đềm

À ơi con tôi ngủ

Mai khôn lớn nên người

Làm rạng danh giống nòi

Me ơi con mẹ đây

Sao không thấy mẹ vui

Sao vắng tiếng mẹ cười

Đâu câu hát ví von?

 

Mẹ ơi con hằng mơ

Nghe tiếng nói mẹ khuyên

Ôm dáng dấp dịu hiền

Đầu bạc trắng thân thương

Lòng con nhớ mẹ luôn

Mỗi sáng hay từng chiều

Đời khi vui khi buồn

Lúc ấu thơ bên mẹ

Tưởng như vẫn còn đây.

 

Mother’s Day 2013

Copyright © 2013 nhactho.com