Giấc Mơ Gửi Biển

Hải đảo xa xôi nắng đẹp ngời

Bên anh duyên dáng một Quỳnh Mai

Thướt tha trên cát gót chân ngà

Trên môi sáng rỡ nụ cười tươi

Như đôi mắt em sáng một thời.

Bây giờ mắt em đã lu mờ

Mặt trời sáng tỏ hay trăng thơ

Chẳng thấy sóng xô chẳng thấy nhà

Trên khắp ngân hà hằng nga đâu

Thế giới mông lung chỉ một mầu.

Biển ơi, hãy cho tôi gửi một giấc mơ

Mong sao em tôi mắt thôi mờ

Cho mắt môi em tươi rạng rỡ

Khi em thấy sóng xô nhởn nhơ.

Thời gian, hãy cho tôi đạt được giấc mơ

Mơ khi trăng sao sáng đẹp trời

Mơ khi ban mai nắng hồng tươi

Cho đôi mắt em sáng nhiệm mầu.

Copyright © 2012 nhactho.com