Nhạc‎ > ‎

Yêu Mãi Anh Thôi

Đời đã chia đôi
Tình đã xa rời
Vì sao anh ơi
Em nghe chơi vơi
Tim em đắm đuối.

Tưởng đã quên rồi
Mà sao vẫn đợi
Từ khi xa anh
Bao đêm trăng thanh
Em khóc một mình.

Giờ đã ngàn nơi
Cho em chơi vơi
Tiếc thương một thời
Đớn đau nhiều rồi
Khóc than một đời
Chỉ vì yêu anh
Tim em xót xa
Lệ em ướt nhòa
.

Tình hỡi tình ơi
Người đã mù khơi
Đời em đơn côi
Như mùa thu chết
Như chiếc lá rơi.

Buồn lắm anh ơi
Yêu mãi anh thôi
Từng mùa thu trôi
Miên man sầu nhớ
Mắt em rơi lệ!

Copyright © 2011 nhactho.com