Nhạc‎ > ‎

Trường Xưa


Viết tặng Đại Hội Trung Học Vũng Tàu Hải Ngoại tại San Jose, California, 2012.   Phổ thơ của thầy Lưu Trọng Thủy.