Nhạc‎ > ‎

Tôi Tìm Được Tôi


Bốn mươi năm phiêu bạt

Ba mươi năm thất thoát

Hai mươi năm im bặt

Nhưng hôm nay, tôi đã tìm được tôi.

Tôi đã tìm thấy tôi
Trong mắt người anh em tôi
Tôi nhìn thấy tôi
Qua dáng dấp người bạn tôi
Mái tóc giờ đã phai
Đôi mắt đã hoen mờ
Như những người bạn tôi
Ôm vết thẹo thời gian

Biết bao nhiêu ân tình
Nhớ nhau qua lời kinh
Đời rồi đây trôi dạt

Biết khi nào gặp nhau.

Copyright © 2012 nhactho.com