Tôi Tìm Được Tôi

Bốn mươi năm phiêu bạt

Ba mươi năm thất thoát

Hai mươi năm im bặt

Nhưng hôm nay, tôi đã tìm được tôi.

Tôi đã tìm thấy tôi

Trong mắt người anh em tôi

Tôi nhìn thấy tôi

Qua dáng dấp người bạn tôi

Mái tóc giờ đã phai

Đôi mắt đã hoen mờ

Như những người bạn tôi

Ôm vết thẹo thời gian

Biết bao nhiêu ân tình

Nhớ nhau qua lời kinh

Đời rồi đây trôi dạt

Biết khi nào gặp nhau.

Copyright © 2012 nhactho.com