Hạnh Phúc Ở Nơi Nào

Đêm thâu

Ngước nhìn trời cao

Đếm từng vì sao

Lung linh giữa trời

Cô đơn

Lẻ loi một bóng

Thấy lòng quạnh vắng

Biết đời về đâu.

Hạnh phúc ở nơi nào

Giữa trống vắng đêm thâu

Em biết đi về đâu? 

Dù bóng tối, dẫu mây đen

Em sẽ vui bước chân đi

Vững tin vào ngày mai.

Trên cao

Có một vì sao

Dẫn đường chỉ lối

Tương lai đón chờ

Mai sau,

Đời em chỉ ước

Bình yên hạnh phúc

Ngước nhìn vầng trăng. 

Copyright © 2012 nhactho.com