Opinions

La lliure comunicació de pensaments i d'opinions és un dels drets més preciosos de l'home; tot ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement , amb el benentès que haurà de respondre de l'abús d'aquesta llibertat, en els casos determinats per la llei.

(Dret Xl de la declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà)

Envieu-nos les vostres opinions

00/03/2007 La riera Gavarresa i el riu Relat estan oblidats?

En els últims deu anys, a Catalunya hi ha hagut una important millora en la qualitat de l'aigua dels nostres rius. Aquest canvi és degut, en gran part, a la construcció de les depuradores i a l'aplicació de normatives més respectuoses vers el medi ambient. Rius que abans eren autèntiques clavegueres a cel obert han passat a ser zones de passeig i esbarjo per a les poblacions dels seus voltants. No és un bon exemple el riu Besòs al seu pas per Santa Coloma.

Aquest canvi tan important ha fet i farà que la gent torni a acostar-se al rius i que aquests recobrin el valor que havien perdut.

A Avinyó, el GEA, junt amb el Centre Excursionista i el CEIP Barnola, van començar aquesta sensibilització amb inspeccions periòdiques de la qualitat de les aigües del Relat i la Gavarresa. Fa un parell d'anys que el GEA va voler anar més enllà i, amb el suport de l'Ajuntament i l'assessorament del Projecte Rius, va iniciar el procés d'adopció d'un tram de riu. El projecte El camí del riu consisteix a compartir el compromís de la millora de l'entorn i l'estat del riu amb tota la població. La Fundació Territori i Paisatge va concedir un ajut per construir unes passeres i començar la plantació d'arbres al voltant de la llera. Enguany, l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) ha concedit una subvenció d'uns 12.000 euros per continuar la plantació que es durà a terme a finals d'aquest any o principis de l'any vinent.

La riera Gavarresa i el riu Relat estan oblidats? Doncs sí, i molt! Malgrat tot el que s'acaba de dir, a Avinyó ho estan.

Per una banda, tot i que tenim una magnífica depuradora, hi ha un ramal de clavegueram, concretament el que ve del Raval, que desguassa directament al Relat, tot embrutant innecessàriament el riu. Sembla que, per negligència, no es va connectar aquest ramal a la xarxa en el moment de la realització de l'obra, i ara les administracions són incapaces de posar-se d'acord a l'hora pagar les despeses d'arranjament d'aquesta errada.

Per l'altra banda, l'aigua del riu continua canviant de colors tot sovint, des de fa molts anys, massa anys, sense que s'hi posi remei. Un sentiment de ràbia i impotència és el que vàrem sentir quan, fa pocs dies, una colla d'avinyonencs vàrem travessar el riu i vàrem veure que les aigües eren negres.

Potser el Relat i la Gavarressa no són Besosos, Ters, Ebres, etc., són massa petits, de menys categoria, estan més amagats i no s'hi fixa ningú. Tenim, però, l'esperança que amb la nova Directiva Marc de l'Aigua (DMA) les aplicacions de la normativa arribin fins i tot als llocs més amagats.

Avinyó, març 2007

Jaume Pont Serra(GEA)

Territori i Paissatge

Hola,

Ahir a la Vanguardia va sortir aquest interessant article que us adjunto.

És per pensar fins a quin punt s'ha arribat que hagin de sorgir estaments i fundacions per protegir els Espais Naturals. De fet no n'hi ha per menys, fixeu-vos en el vostre entorn i veureu lo descuidats i bruts que estan els boscos.

Gràcies a la Fundació Territori i Paisatge i d'altres, vetllen perquè tot el nostre entorn es mantingui en les seves condicions naturals i preservar mals pitjors.

Els homes destruïm la nostra font de vida i de supervivència i som els mateixos homes que la reconduïm en el seu estat natural. És una contradicció que tots hi hem de pensar i actuar.

Bon dia a tots,

Xat