Meteo

Les dades que us presentem són les de la pluviometria enregistrada, al mig del poble, per en Josep Gonfaus Pedragosa des del 1994.

Mitjanes mensuals de precipitacions des del 1994

Per fer la gràfica s'han sumat els litres de pluja de cada mes, des del 1994, i s'ha fet el promig, això ens dona idea de quins són els mesos mes plujosos i els menys plujosos. Es distingeix clarament que els mesos mes plujosos són a la primavera i la tardor i els menys plujosos el febrer i el desembre.


Precipitacions anuals

La gràfica que teniu a continuació corresponen als litres recollits de pluja per metro quadrat i per any natural a Avinyó des del 1994.

Les precipitacions mensuals

Les gràfiques que teniu a continuació corresponen als litres recollits de pluja per metro quadrat i per mes de cada any natural des del 1994