2002

Resposta del Conseller de Medi Ambient

Benvolgut Senyor

El vostre escrit del 6 d’abril de 2002, lliurat en mà, durant la inauguració de I’EDAR d’Avinyó fa referència aspectes de contaminació de la Gavarresa i el Relat per abocaments d’indústries i als problemes de la planta d’aglomerat asfàltic.

Respecte a les aigües residuals de les indústries de la població, amb I’EDAR que s’ha inaugural, totes les aigües han de passar per aquesta estació, fet que permet un control de les aigües abocades i el seu posteriortractament de depuració, que ajudarà a recuperar l’estat correcte dels rius.

Pel que fa a la situació de la planta d’aglomerat asfàltic, des de la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient a Barcelona, s’ha iniciat un procediment d’inspecció a la indústria per a verificar els possibles incompliments de l’activitat que recull el vostre escrit.

Us agraeixo la vostra sensibilització i preocupació per la conservació de 1’entorn natural i la protecció del medi ambient.

Cordialment,

Ramon Espadaler i Parcerisas

06/04/2002 Carta al Conseller de Medi Ambient

El dissabte 6 d’abril a la inauguració de l’estació depuradora d’aigües municipal ens

vàrem entrevistar amb el conseller de medi ambient i amb la presidenta de l’ACA.Marta Lacambra.

Honorable

Sr. Ramon Espadaler

Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Benvolgut Sr.,

Som molt conscients que frenar el deteriorament i aconseguir la recuperació de l’entorn natural del nostre país és responsabilitat de tots, dels governants i també dels ciutadans. Creiem que cal evitar les actituds egoistes a favor d’un estat de benestar i un progrés mal entès que no tenen en compte que la natura i els recursos naturals són un bé fràgil i escàs, que és de tots i que hem de preservar per als nostres fills. En aquest context el diàleg entre totes les forces socials i especialment entre les autoritats polítiques i els ciutadans són molt importants. Es per això, que, aprofitant la seva visita per a inaugurar l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Avinyó, li volem manifestar algunes de les nostres preocupacions respecte a les actuacions del Departament de Medi Ambient que vostè presideix.

Voldríem que no es menys tingués la participació ciutadana en els processos d’atorgament d’autorització ambiental a les noves indústries. Que el Departament que vostè presideix els faci complir de forma estricte les normatives i condicions imposades. Ens dol veure com la planta d’aglomerat asfàltic que s’està instal·lant a Avinyó té pendents de complir condicions que a hores d’ara ja haurien d’estar resoltes.

Ens agradaria que els nostres rius, especialment la Gavarresa i el Relat, recuperessin la bona salut que abans havien tingut. L’EDAR inaugurada avui, és un gran pas que celebrem. Però mirant les aigües dels nostres rius es veu clarament que això no és suficient. Per tant, li demanem que, a partir d’ara, el seu Departament realitzi amb eficàcia els controls i les actuacions necessàries sobre les activitats industrials per a evitar aquest deteriorament dels rius Gavarresa i Relat.

L’aigua com a recurs natural està esdevenint un bé escàs. Sobretot per la mala gestió i el mal ús que s’en fa. Considerem que les polítiques de transvasaments difícilment són solucions sostenibles i a la llarga són fonts d’altres problemes.

Junt amb l’aigua ens preocupa la contaminació provocada pels purins. Sembla una taca que s’està estenen per la Catalunya Central. Cada cop són més els pous, les fonts i les aigües de la xarxa d’aigua potable que tenen una concentració de nitrats superior al límit legal. Calen solucions, ben estudiades, valorades sense precipitació i que rebin el consens de tothom.

Finalment, considerem que és correcte demanar-li que apliqui unes polítiques medi ambientals que no estiguin condicionades pels interessos particulars dels poders econòmics. Creiem que és possible un progrés sostenible i que a la llarga no sigui contrari al conjunt de la societat.

Ens agradaria rebre una resposta a aquestes preocupacions , especialment pel què fa a les aigües de la Gavarresa i el Relat.

Cordialment,

Grup Ecologista d’Avinyó

06/04/2002 Avinyó posa en marxa la depuradora, que ha de contribuir a millorar la Gavarresa David Bricollé/ Regió7

Avinyó ja té en període d’arrencada l’estació depuradora d’aigües residuals, una de les darreres que quedaven pendents al Bages i que el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, inaugurarà aquest dissabte. La planta és de tractament biològic ­s’utilitzen microorganismes que actuen sobre la matèria orgànica i inorgànica de l’aigua residual i la transformen en matèria sòlida més fàcil de separar­, té una capacitat màxima de 650 metres cúbics per dia, amb una mitjana de tractament de 27.000 litres l’hora, i està dissenyada per a una població de 2.600 habitants. Avinyó ja té en període d’arrencada l’estació depuradora d’aigües residuals, una de les darreres que quedaven pendents al Bages i que el conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Ramon Espadaler, inaugurarà aquest dissabte. La planta és de tractament biològic ­s’utilitzen microorganismes que actuen sobre la matèria orgànica i inorgànica de l’aigua residual i la transformen en matèria sòlida més fàcil de separar­, té una capacitat màxima de 650 metres cúbics per dia, amb una mitjana de tractament de 27.000 litres l’hora, i està dissenyada per a una població de 2.600 habitants. Les aigües residuals arribaran fins a la planta mitjançant dos col·lectors que les recullen dels sectors de la riera de la Gavarresa i del rec de la Rovirassa.

00/03/2002 Deixalleria

Per fi arriba el projecte de la deixalleria. Tothom que el vulgui veure pot anar a consultar-lo a l’Ajuntament. Es construirà al pòligon del Punsic. El pressupost és de 65.159,86 euros.

00/02/2002 Grup Recerca Industrial i Tècnica SA

Sembla ser que aquesta és l’empresa que properament s’establirà al polígon del Punsic.

És una empresa del ram químic.

Les principals característiques de l’empresa són:

Empresa dedicada a l’enmagatzement i encastat de productes i serveis afins.

Mai a la fabricació.

Els productes no inflamables es guardaran dins la nau, els inflamables fora.

Els gasos emmagatzemats seran:

Denominació