Presentació

El dissabte dia 27 d'octubre del 2001 és va constituir el GEA com a Grup Ecologista d'Avinyó amb la finalitat de defensar el mediambient local i global . Pensem globalment i actuem localment ! es el nostre lema.

L'entitat es va registrar 13 de març de 2002 al Refistre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el n´´umero 25901 de la secció 1a del registre de Barcelona

La seu del GEA és a l'edifici de les entitats al carrer del mig, 23 08279 Avinyó (Bages)

Els seus objectius de lsón:

Objectius :

  • Promoure la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics, els ecosistemes, la fauna, la flora, l’entorn mediambiental i tot allò que constitueix el patrimoni natural comú a tots els avinyonencs el qual mereix ser valorat, defensat, conservat, restaurat i transmès amb dignitat a les futures generacions.
  • Participar i col·laborar amb institucions i entitats per tal de promoure decisions i actituds que signifiquin un avenç important cap a la sostenibilitat del desenvolupament humà la qual és imprescindible per a garantir el futur de la nostra societat.
  • Fomentar la divulgació de fets i coneixements que ajudin a apreciar el valor del nostre patrimoni natural, a comprendre la necessitat que tots tenim dels recursos naturals i a prendre consciència que és necessària una explotació racional dels mateixos.
  • Fomentar estudis i investigacions que ens permetin conèixer millor el nostre patrimoni natural i l’impacte que sobre d’ell exerceix l’activitat humana.
  • Promoure la participació crítica i activa dels ciutadans en aquells processos de decisió comunitària que afectin al medi natural i/o a la salut i el benestar de les persones, sempre des d’una òptica ecologista, social i solidària.
  • Promoure la defensa i conservació dels valors culturals, artístics, històrics i socials característics del nostre poble i que junt amb el patrimoni natural mereixen ser preservats, potenciats i llegats amb garantia de continuïtat.

Junta directiva:

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de desenvolupar les activitats necessàries per a donar compliment a les directrius marcades per l’Assemblea General.

Junta directiva actual

Els membres de la Junta Directiva:

Presidenta : Josep Bujons Carmona

Secretari : Jaume Pont Serra

Tresorera: Teresa Planas Soler

Vocals: Remei Vilaseca Font, Josep Pedragosa Guiteras,Montse Capellas Herms

Del 2012 al 2017

Els membres de la Junta Directiva:

Presidenta : Montse Capellas Herms

Secretari : Jaume Pont Serra

Tresorera: Encarna Fernàndez Fernàndez

Vocals: Remei Vilaseca Font, Josep Pedragosa Guiteras,Eudald Vilaseca Font.

Del 2001 al 2011

Els membres de la Junta Directiva:

President : Jaume Pont Serra

Secretari : Eudald Vilaseca Font

Tresorera: Encarna Fernàndez Fernàndez

Vocals: Andreu Craviotto Oliveras, Josep Pedragosa Guiteras,Montse Capelles Herms.