2004

La deixalleria municipal i els abocadors incontrolats

De moment la Deixalleria Municipal no està fent la funció que hauria de fer. Al nostre municipi, i a vegades fins i tot dins del nucli urbà, hi podem trobar racons amb piles de mobles , munts de runes, electrodomèstics, etc.... donant molt mala imatge.

Com a ciutadans hem de portar a la deixalleria el que ens fa nosa i no utilitzem, les empreses han de portar els seus residus als abocadors i l'Ajuntament ha de vetllar perquè complim amb les nostres obligacions i mantenir el municipi net d'abocadors incontrolats. No n'hi ha prou en dir que tenim deixalleria.

Horaris:

Dilluns-Dimarts- Dimecres de 14:00 a 15:30

Dijous-Divendres de 8:00 a 9:30

Dissabte 9:00 a 10:30