2009

18/07/2009 Anàlisi de les aigües de les fonts el municipi d'Avinyó

Amb col·laboració amb el laboratori d'aigües de Manresa s'ha dut a terme, durant els primers mesos d'aquest any, la recollida i l'anàlisi de les aigües de les 39 fonts més significatives del municipi. Des del 2003, quan es va realitzar l’últim estudi, 30 fonts han augmentat els valors de contaminació.Donem les gràcies a aigües de Manresa per la seva col·laboració.

https://drive.google.com/file/d/0B4Sg96ju5gwMY0k3a2ZFT191WkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4Sg96ju5gwMY0k3a2ZFT191WkU/view?usp=sharing

00/05/2009 Arbreda arrasada

Vista general de la tallada

Abans Despres

Abans Despres

Arrasada la tercera part d'una de les arbredes de ribera més frondoses d'Avinyó. Els voluntaris del Centre Excursionista i del Grup Ecologista d’Avinyó que aquest diumenge 24 de maig participaven en la campanya de primavera del Projecte Rius s’han trobat amb la desagradable sorpresa de veure com una de les arbredes més frondoses de la riera Gavarresa a prop del poble d’Avinyó ha estat vergonyosament mutilada.

Situada entre la resclosa i l’aiguabarreig de les rieres de Relat i Gavarresa aquesta arbreda era un punt característic de vora el riu que destacava pel gran tamany dels arbres que la formaven i la bona ombra que feia a la zona. Estaba formada per una trentena d’arbres (plataners i pollancres) de més de 25 metres d’alçada i més de 80 anys d’antiguitat. Ara, les màquines han tallat una tercera part dels arbres, arrasant la part central del conjunt i deixant-lo dividit en dues

parts inconnexes. La majestuositat de l’arbreda s’ha perdut i l’efecte sobre el paissatge és desolador.

El Grup Ecologista considera que no hi ha cap raó que pugui justificar la mutilació d’un element del patrimoni natural del poble d’aquesta importància. Si la raó era fer una neteja de seguretat al voltant dels 3 fils d’electricitat que passen per sobre l’arbreda, els propietaris de les linies i sobretot l’administració havien d’haver buscat una alternativa (que n’hi ha) que evités tallar els arbres.

Costa de creure que les autoritats locals i l’administració de la Generalitat hagin permès aquesta agressió irrecuperable.

Ens trobem en la contradicció de que mentre el Grup Ecologista desenvolupa un projecte de recuperació del bosc de ribera a l’entorn de la Gavarresa amb el suport de l’administració local i l’ajut econòmic de l’Agència Catalana de

l’Aigua, l’administració pública permet que s’arrasi la part del bosc de ribera que estava en bones condicions. On és el compromís mediambiental de les nostres administracions?

Grup Ecologista d’Avinyó

Avinyó, 24 de maig de 2009

https://drive.google.com/file/d/0B4Sg96ju5gwMY0k3a2ZFT191WkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4Sg96ju5gwMY0k3a2ZFT191WkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4Sg96ju5gwMY0k3a2ZFT191WkU/view?usp=sharing

00/05/2009 Recuperades les escales de cal sopa

Ens ha alegrat molt veure recuperades les escales de can sopa. Ens ha quedat però el dubte de qui ha estat obra la recuperació. Si tenim en compte la resposta que va donar l'ajuntament a la nostra reclamació als camins rurals i que pel costat de les escales hi passa un tub d'aigua potabilitzada podem pensar que ha esta obra de SAUR. De totes maneres moltes gràcies !!

22/02/2009 Manteniment del camí del riu

El diumenge 22 de febrer el grup Ecologista d’Avinyó va organitzar una jornada de neteja i manteniment de “el camí del riu”, el tram de la riera de Relat i la Gavarresa que té en adopció.

En la jornada es va fer una poda de les branques baixes dels 160 salzes que el GEA va plantar ara fa un any i es va fer neteja del seu entorn. Pel que fa al camí és va treballar per adequar un tram (situat a prop del Molí) on el recorregut era dificultós degut a les males herbes i a les canyes. Ara ha quedat més accessible. També es va fer neteja dels accessos a les passeres de la Gavarresa, en les del cantó de la Font del Tomàs es van eliminar les canyes que dificultaven arribar-hi.

Finalment es va netejar l’entorn dels arbres del camí del riu que són a prop de la Font del Tomàs. També es van podar els que eren més grans. A mig matí tots els voluntaris van gaudir d’un bon esmorzar a la Font del Tomàs.

Un grup de voluntaris, podant, netejant i fent el camí més accessible.

Us convidem a passejar pel Camí del riu, fem-lo nostre !!

05/02/2009 Camins urbans

Reclamació a l'Ajuntament sobre els camins urbans

El grup ecologista GEA, el 05-02-09, es dirigeix a l'Ajuntament

Exposa que :

En l’última assemblea del GEA es va parlar dels camins del nucli urbà. Aquest camins nomès poden ser utilitzats pels vianants i no se’ls hi dóna la importància que tenen, com a conseqüència, no se’ls hi fa cap mena de manteniment.

Creiem que “els camins urbans” són importants pels vianants i que no els hem deixar perdre. Al contrari, cal facilitar-ne i fomentar-ne el seu ús, i donar-los-hi la importància que es mereixen.

En aquest escrit fem referència als “camins urbans” següents;

El camí que va del Carrer Pirineu al Serrat Ferrer. Camí molt antic i molt utilitzat. Deteriorat per les pluges i pel pas de bicicletes i motos que han fet créixer un solc que ja té una certa profunditat, on fins hi tot, s’hi pot veure descalçat un cable que estava enterrat al terra.

El camí que hi ha entre cal Rei i cal Victo i que va del Raval a la carretera de Balsareny, just davant de cal Sopa. Es un camí que té una escala de pedra però la malesa fa que no sigui massa transitable. L'ultima vegada que es va netejar ho va fer el CEA amb motiu del pas d'una Marxa de Regularitat.

El camí entre la Plaça de les Entitats i la Verdegaria. Camí utilitzat des de molts anys i que arrel de les obres de la Plaça de les Entitats ha quedat totalment tallat i es de difícil accés.

Tots ells són camins dins del nucli urbà que mereixen un mínim de manteniment per facilitar-ne el seu us als vianants.

Demana que :

1. Camí del Carrer Pirineu al Serrat Ferrer;

• Que es posi un cartell indicador a l’inici i final del seu recorregut prohibint el pas de bicicletes i motos.

• Que es faci una actuació de manteniment d’aquest camí, posant grava o morter, ja que està molt deteriorat.

2. Camí del Raval a la carretera de Balsareny;

• Es netegi la malesa amb una desbroçadora i se’n faci un manteniment periòdic.

3. Camí de la Plaça de les Entitats i la Verdegaria ;

• Que s’acabi l’urbanització de la Plaça, fent des d’aquí, un accés cap a la Verdagueria.

4. Que es tingui més en compte a tots nivells la prioritat dels vianants en front als cotxes.

Atentament

A l’atenció de JOSEPH BALASCH TORDERA alcalde president de l’ajuntament d’Avinyó

La Junta de Govern de l'Ajuntament ha donat resposta a la nostra petició el 19-02-09 i

Acorda

PRIMER Manifestar, respecte als punts 1 i 2 de la sol·licitud, que Avinyó disposa de 300 km de camins i no tots són de domini públic. Des de la corporació s'hi està actuant per prioritats davant la gravetat de la problemàtica i dins de les possibilitat econòmiques i mitjans disponibles.

Ens sembla una resposta totalment evasiva, desviant l'atenció cap una altra problemàtica que no té res a veure en el manteniment dels que anomenem camins urbans. De la resposta s'enten que no hi ha cap voluntat ni sensibilitat per aquests camins. Es una llàstima!!

SEGON Manifestar, respecte el punt 3, S'enten que està acabat i realitzat.

Efectivament s'ha aconseguit que s'arrangés l'accés. Ho celebrem !