2007

Camins que es perden

Pel poble hi ha alguns camins de vianants que han existit sempre i que no s' haurien de deixar perdre amb el seu deteriorament. Només caldria fer un petit manteniment i en algun cas prohibir l'accés a bicicletes i motos. En són alguns exemple:

El camí que va de la plaça de les Entitats a la Verdegueria, està molt malmès per l'aigua de pluja.

El camí que va del carrer Pirineu al Serrat Ferrer, és un camí molt transitat però el pas de les motos i bicicletes ha fet créixer un solc que ja te una certa profunditat fins hi tot si pot veure un cable, que ves a saber de que es, que està molt descalçat. S' hauria de restringir el seu pas només a vianants.

El camí que hi ha entre cal Rei i cal Victo i que va del raval a la carretera de Balsareny. Es un camí que té una escala de pedra però la malesa fa que no sigui massa transitable. L' ultima que es va netejar ho va fer el CEA amb motiu del pas d'una marxa. Només caldria fer un petit manteniment.

Hem suggerit a l'Ajuntament el manteniment de tots aquests camins.

00/07/07 Les rompudes de la Posa

Finalment l'Ajuntament ha acceptat el "projecte de restauració" de les rompudes de la Posa que demanava a la propietat en l''informe tècnic del 17.07.06 L'Ajuntament i els seus tècnics donen per bona una restauració medioambientalment totalment inacceptable ja que és totalment insuficient per recuperar el mal que s'ha fet.

L'acceptació d'aquesta restauració és un gest de passar full i no en parlem més.

Avinyó tardor 2007.

00/06/07 Adéu als horts del Molí

El que durant tants anys ha estat pels avinyonencs l'horta del poble ha desaparegut en quatre dies. Aquest cop peró no ha estat una riuada, molt pitjor... .....

Al meu hort d'en Ramon Codina

Ens sap molt de greu veure com ens destrossen i perdem els nostres horts, amb ells també perdem part de la identitat del nostre poble.

La "Sostenibilitat", paraula que els nostres polítics se'n omplen la boca i prou, entre altres coses vol dir poder consumir els productes de la nostra terra.

Avinyó juny 2007

21/04/07 Presentació del llibre de les fonts

El dissabte 21 d'abril es va presentar a la Sala d'actes de l'Ajuntament d'Avinyó el llibre "Les fonts del Terme d'Avinyó"

El llibre, fet per l'Eudald Vilaseca amb fotografies de l'Abel Comes, és el resultat final d'un treball de camp que ha desenvolupat el GEA durant els darrers anys.

L'equip de recerca va realitzar ha diferents sortides durant el 2002 i el 2006 que van permetre l'obtenció de dades.

00/03/07 L'estat de la Gavarresa i el Relat

L'escrit que segueix a continuació es va enviar a l'ACA denunciant el mal estat dels rius. També podeu llegir la seva resposta a les nostres preocupacions. Vosaltres mateixos !!

En els últims deu anys, a Catalunya hi ha hagut una important millora en la qualitat de l’aigua dels nostres rius. Aquest canvi és degut, en gran part, a la construcció de les depuradores i a l’aplicació de normatives més respectuoses vers el medi ambient. Rius que abans eren autèntiques clavegueres a cel obert han passat a ser zones de passeig i esbarjo per a les poblacions dels seus voltants. N’és un bon exemple el riu Besòs al seu pas per Santa Coloma.

Aquest canvi tan important ha fet i farà que la gent torni a acostar-se al rius i que aquests recobrin el valor que havien perdut.

A Avinyó, el GEA, junt amb el Centre Excursionista i el CEIP Barnola, van començar aquesta sensibilització amb inspeccions periòdiques de la qualitat de les aigües del Relat i la Gavarresa. Fa un parell d’anys que el GEA va voler anar més enllà i, amb el suport de l’Ajuntament i l’assessorament del Projecte Rius, va iniciar el procés d’adopció d’un tram de riu. El projecte “El camí del riu” consisteix a compartir el compromís de la millora de l’entorn i l’estat del riu amb tota la població. La Fundació Territori i Paisatge va concedir un ajut per construir unes passeres i començar la plantació d’arbres al voltant de la llera. Enguany, l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha concedit una subvenció d’uns 12.000 euros per continuar la plantació que es durà a terme a finals d’aquest any o principis de l’any vinent.

La riera Gavarresa i el riu Relat estan oblidats? Doncs sí, i molt! Malgrat tot el que s’acaba de dir, a Avinyó ho estan.

Per una banda, tot i que tenim una magnífica depuradora, hi ha un ramal de clavegueram, concretament el que ve del Raval, que desguassa directament al Relat, tot embrutant innecessàriament el riu. Sembla que, per negligència, no es va connectar aquest ramal a la xarxa en el moment de la realització de l’obra, i ara les administracions són incapaces de posar-se d’acord a l’hora pagar les despeses d’arranjament d' aquesta errada.

Per l’altra banda, l’aigua del riu continua canviant de colors tot sovint, des de fa molts anys, massa anys, sense que s’hi posi remei. Un sentiment de ràbia i impotència és el que vàrem sentir quan, fa pocs dies, una colla d’avinyonesos vàrem travessar el riu i vàrem veure que les aigües eren negres.

Potser el Relat i la Gavarressa no són Besosos, Ters, Ebres, etc., són massa petits, de menys categoria, estan més amagats i no s’hi fixa ningú. Tenim, però, l’esperança que amb la nova Directiva Marc de l’Aigua (DMA) les aplicacions de la normativa arribin fins i tot als llocs més amagats.

Avinyó, març 2007

Resposta de l'Agència Catalana de l'Aigua

Agencia Catalana de l'Aigua, Núm Registre Intern Sortida: 15211715

Senyors, En resposta al vostre correu electrònic, us adjuntem document explicatiu al respecte.

En relació amb la vostra sol·licitud referent a l’estat del riu Relat i Riera Gavarresa, us indiquem que tot el que fa referència a la qualitat de les aigües de la riera Gavarresa i la riera de Relat ha estat sempre objecte d’atenció per l’Agència Catalana de l’Aigua. Podem indicar-vos que ja amb anterioritat, a l’any 2003 hi havia un punt de control de la qualitat a la riera de Ralet del qual podreu consultar les dades a la pàgina web :(http://mediambient.gencat.net/aca/ca//aiguamedi/rius/consulta_qualitat.jsp) .

D’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua d’ençà el mes de gener de 2007 s’han ampliat els punts de control passant a disposar-se de dos punts a la Gavarresa i dos punts a la riera de Relat. De l’anàlisi dels controls efectuats els mesos de gener i febrer a la riera de Relat podem indicar que la qualitat de l’aigua és correcta. El control mensual d’aquestes xarxes és mensual o trimestral en funció del casos.

Premi Fundació Caixa de Manlleu

L’Associació Hàbitats – Projecte Rius ha estat guardonat amb el primer premi de la Fundació Caixa Manlleu d’iniciatives de custòdia del territori 2006. El premi lliurat a l'abril del 2007 és pel projecte “Planificació i dinamització de la riera Gavarresa al seu pas pel terme d'Avinyó”

El projecte és el de l'adopció de la riera a tres bandes entre l’Associació Hàbitats - Projecte Rius, el Grup Ecologista d’Avinyó i l’Ajuntament d’Avinyó.

Menbres del GEA recollint el premi