ΦΑΡΜΑΚΑ

                                           ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

Έχουν αντιψυχοσική ενέργεια

Δεν επηρεάζουν σημαντικά τους υποδοχείς των μονοαμ

Όλες είναι 1,4-βενζοδιαζεπίνες εκτός από την κλοβαζάμη που είναι 1,5-βενζοδιαζεπίνη

 

 

                             ΦΑΡΜΑΚΑ

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΟΝΟΜ.            ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ                             ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜ.

 

Χλωροδιαζεποξίδη       εσωτερική ανησυχία - άγχος                  (librium)

Διαζεπάμη              ψυχική ένταση- άγχος- εσωτερική ανησυχία    (valium)

Μεδαζεπάμη                   >>         >>            >>           (nobzium)

Κλοραζεπάτη                  >>         >>            >>           (tranxene)

Λοραζεπάμη             ηρεμιστικό-αγχολυτικό                       (tavor)

Τριαζολάμη             υπνωτικό                                    (halcion)

κλοβαζάμη              αγχολυτικό-ηρεμιστικό                       (urbanil)

Ανθρακικό λίθιο        μανιοκαταθλιπτικών ψυχώσεων

 

                           ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

Αντιαγχώδη  (Λοραζεπάμη)

Αναλγητικά φάρμακα

Υπνωτικά φάρμακα

Αντιμετώπιση μυϊκών σπασμών

Αντισπασμωδικά

 

                   ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

Εκλεκτική ενέργεια σε μερικούς σχηματισμούς του ΚΝΣ που έχουν σχέση με την ρύθμιση της συμπεριφοράς και της εγρήγορσης

 

                  Α) ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΕΣ

         Καταστέλλουν την δραστηριότητα του υποθάλαμου

 

Προμεθαζίνη           αντιαλλεργικό, αντικνιστικό, αϋπνία

Χλωροπρομαζίνη   μεγάλη κατασταλτική ενέργεια ,χρήση στη ναυτία αντιεμετικό

Φθοριοφαιναζίνη    σχιζοφρένια  πολλές παρενέργειες

Τριμεπραζίνη

Θειοπροπαζάτη

                            ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

α-αδρενεργικούς ,δοπαμινεργικούς, χολινεργικούς

 

                       Β)  ΒΟΥΤΥΡΟΦΑΙΝΟΝΕΣ

 

Αλοπεριδόλη

Βενπεριδόλη

Δροπεριδόλη

Τριφθοριοπεριδόλη

 

                       Γ)  ΘΕΙΟΞΑΝΘΙΝΕΣ

Οξυπερτίνη

Πιμοζίδη

                                           ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ

Παρεμποδίζουν την ενέργεια της χολινεστεράσης με 2 τρόπους

Α)  εμποδίζει την ένωση του ενζύμου με το υπόστρωμα

Β)  δρουν σαν ψευδή υποστρώματα

              εδροφώνιο

              φυσοστιγμίνη

              νεοστιγμίνη

              πυριδοστιγμίνη

 

                   *** ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ***

 

Αναστροφή νευρομυικού αποκλεισμού

Διάγνωση βαρείας μυασθένειας

Αντιμετώπιση παραλυτικού ειλεού

Γλαύκωμα

                                              ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ

Α)  ανταγωνιστές των υποδοχέων της δοπαμίνης (χημειοαισθητικής ζώνης)

Β)  αντιχολινεργικά (κέντρο του εμετού)

                      Α) ΦΑΡΜΑΚΑ (Χ.Ζ.)

Χλωροπρομαζίνη

Προχλωροπεραζίνη

Προμεθαζίνη

Μετοκλοπαμίδη

Δομπεριδόνη

Ναβιλόνη

                                                  ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Tοπικη βλάβη του εγκεφάλου

Οι σπασμοί που προκύπτουν ονομάζονται **μερικοί σπασμοί**

                                             +

                                    Δευτερογενής γενίκευση

                                             =

                                   Τονικοί-κλονικοί σπασμοί

 

                   ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΣΗΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

<Υδαντοίνες> =       διφαινυλυδατοίνη

Καρβαμαζεπίνη

<βαρβιτουρικά> =     φαινοβαρβιτάλη , περιδόνη

Βαλπροικό νάτριο

Εθοσοθξιμίδη

<βενζοδιαζεπίνες> =  κλοναζεπάμη , νιτραζεπάμη , κλοβαζάμη , Διαζεπάμη

Ακεταζολαμίδη

******************************ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΑΙ ΠΟΤΕ*******************************

                              ..................

Φαινοθειαζίνες

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Αμινοφυλλίνη

Αντιισταμινικά

 

                             ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προγαγγλιακές

Παρασυμπαθητικό ---- ακετυλοχολίνη

Συμπαθητικό -------- ακετυλοχολίνη

**********************************

Μεταγαγγλιακές

Παρασυμπαθητικό(χολινεργικό)------- ακετιλοχολίνη

Συμπαθητικό(αδρενεργικό)------------ νοραδρεναλίνη

*******************************************************************************

                   ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΜΙΜΗΤΙΚΑ (νοραδρεναλίνη)

α,β,α-β, αγωνιστές

Κατεχολαμίνες    αδρεναλίνη

                 νοραδρεναλίνη

                 δοπαμίνη

                 ισοπρεναλίνη

Φαινυλνεφρίνη , σαλβουταμόλη

                             ΧΡΗΣΕΙΣ

                   Φαιοχρομοκύττομα

                   υπέρταση

*************************************************************************************************

                   Συμπαθητικολυτικά (ανταγωνιστές νοραδρεναλίνης)

Α-αποκλειστές: φαιντολαμίνη , τοβαζίνη , πρασοζίνη

Β-αποκλειστές: Προπρανολόλη , πρακτολόλη , ακαιβουταλόλη

                             ΧΡΗΣΕΙΣ

                   Υπέρταση

                   στηθάγχη

                   καρδιακές αρρυθμίες

                   φαιοχρομοκύττομα

                   υπερθυρεοειδισμός

                   άγχος

                   τρόμος

                   ημικρανία

                   γλαύκωμα

*******************************************************************************

                   ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΜΙΜΗΤΙΚΑ (ακετυλοχολίνη)

Φισοστιγμίνη , νεοστιγμίνη  =  αντιχολινεστερασιακά φάρμακα

Πιλοκαρπίνη , μουσκαρίνη    = αλκαλοειδή

Μεταχολίνη , καρβαχόλη      =εστέρες της χολίνης

*******************************************************************************

ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΛΥΤΙΚΑ (ανταγωνιστές της ακετυλχολίνης )

Ατροπίνη , σκοπολαμίνη

                   μυδρίαση

                   κατάργηση της εγγύς όρασης

                   αποκλεισμό του πνευμονογαστρικού στην καρδιά

                   επίσχεση ούρων

                   υπνηλία, ευφορία, ναυτία

 

                                       ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

                     ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΕΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Ασπιρίνη

Παρακεταμόλη

Εργοταμίνη

Προπρανολόλη

Πιζετιφένη

Μεθυσεργίδη

Κλονιδίνη

 

                                  Μεταβιβαστικές ουσίες του ΚΝΣ

Ακετιλοχολίνη

Ατροπίνη

Νοραδρεναλίνη

Δοπαμίνη

Σεροτονίνη

Ισταμίνη

Ουσία  P

                   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

 

1)    τροποποίηση της σύνθεσης των μονοαμινών

      α-Μεθυλ-dopa

2)    αποκλεισμός της επαναπρόσληψης των μονοαμινών

      Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

3)    τροποποίηση της αποθήκευσης των μονοαμινών

      ρεσερπίνη

4)    ευόδωση της ελευθέρωσης των μονοαμινών

      εφεδρίνη

5)    τροποποίηση του μεταβολισμού των μονοαμινών

      ΜΑΟΙς

 

                                     ΒΑΡΕΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ

Διαταραχή της μεταβίβασης στις νευρομυικές συνάψεις

Μεγάλοι τίτλοι στο πλάσμα αντισωμάτων των χολινεργικών υποδοχέων

                               ΦΑΡΜΑΚΑ

 

                         (Αντιχολινεστερασιακά)

 

Νεοστιγμίνη

Πυριδοστιγμίνη

Διστιγμίνη

Αμβενόνιο

                           **********************

 

Κορτικοστεροειδή

                           **********************

 

Αζαθειοπρίνη

 

                                     ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Είναι δυο κατηγοριών

                  α) μη αποπολωτικά

 

                        τουβοκουραρίνη

                        πανκουρόνιο

                        αλκουρόνιο

                        γαλλαμίνη

 

                  β) αποπολωτικά

 

                        ΣΟΥΚΚΙΝΥΛΧΟΛΙΝΗ

 

         Τέσσερα πιθανά σημεία δράσης διαφόρων φαρμάκων

         που προκαλούν νευρομυικό αποκλεισμό

1)  προσυναπτική αναστολή της επέκτασης του δυναμικού της νευρικής ίνας

                 α) τοπικά αναισθητικά

                 β) β-αποκλειστές

2)  αναστολή της ελευθέρωσης της ακετυλχολίνης στη συναπτική σχισμή

                 α) αμινογλυκωσιδικά αντιβιοτικά

                 Β) σιμετιδίνη

3)  δράση στους μετασυναπτικούς υποδοχείς της ακετυλχολίνης

                 α) αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά φάρμακα

                 β) μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά φάρμακα

                      Πάρκινσον η τρομώδης παράλυση: =μυϊκή ακαμψία, τρόμο, μυϊκή αδυναμία, υποκινησία

Τόπος βλάβης: βασικά γάγγλια του εγκεφάλου

             ραβδωτό σώμα

             μέλαινα ουσία

Χολινεργικό σύστημα == δοπαμινεργικό σύστημα------------φυσιολογικά

1) Χολινεργικό συς.>> Εξαντλημένο δοπαμινικό συς.------πάρκινσον

2) χολινεργικο συς.><αντιχολινεργικα φάρμακα == εξαντλημένο δοπαμινικό συς.

3) χολινεργικο συς. == δοπαμινεργικό συς. + δοπαμίνη (l-dopa)

4) χολινεργικο συς.><αντιχολινεργικα φάρμακα == δοπαμινεργικό συς. + δοπαμινη (l-dopa)

                                 Φάρμακα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον πακινσονισμό είναι αντιχολινεργικά

Βενζοτροπίνη

Προκυκλιδίνη

Βιπεριδίνη

                     ***********************************

L-dopa

 

Αμαντιδίνη  :προϊόν αντιγριππικό

                     ***********************************

Βρωμοκρυπτίνη

 

                            ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 

Α)    φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ψυχιατρική

 

         Α1)  αντικαταθλιπτικά φάρμακα

 

               1)  αναστολείς της μονοαμινοοξειδάσης

               2)  Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

               3)  αμφεταμίνες και άλλα διεγερτικά φάρμακα

 

         α2)  αντιψυχωσικά φάρμακα

 

               1)  Φαινοθειαζίνες

               2)  βουτυροφαινόνες

               3)  θειοξανθίνες

 

         α3)  αγχολυτικά φάρμακα

 

               1)  βενζοδιαζεπίνες

               2)  ανθρακικό λίθιο

 

 

*******************************************************************************

                          ΨΥΧΟΤΡΟΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

                     Τ  Α  Ξ  Ι  Ν  Ο  Μ  Η  Σ  Η

 

1)  νευροληπτικά:

                έχουν πραϋντική μη υπνωτική δράση, με αντιψυχοτική ενέργεια.

                ελαττώνουν τον τόνο του ΚΝΣ.

                μείωση διανοητικής δραστηριότητας

                συναισθηματική αδιαφορία

 

                            Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

 

                Σε βαρεία ανησυχία και παραλήρημα

                σε ασθενείς που βγήκαν από κλινική και είναι υπό παρακολούθηση

                σε κλινικούς αρρώστους:

                επιθετικότητα

                μανιακές καταστάσεις

                σχιζοφρενικές ψυχώσεις

                μετά από χρήση lsd κ.τ.λ.π.

 

                      Α  Ν  Τ  Ε  Ν  Δ  Ε  Ι  Ξ  Ε  Ι  Σ

 

                Δεν χορηγούνται σε οξείες δηλητηριάσεις από οπιούχα και

                Υπνωτικά και σε κυκλοφοριακό collpsus

 

 

                      Π  Α  Ρ  Ε  Ν  Ε  Ρ  Γ  Ε  Ι  Ε  Σ

 

             Α) σύνδρομο parkison φαρμακευτικής αιτιολογίας

                προς αποφυγή=(αντιχολινεργικα αντιπαρκισονικά *ο χ ι*l-dopa

             Β) νευροφυτικές διαταραχές: διαταραχή καρδιακού ρυθμού

                                         ταχυκαρδία

                                         ορθοστατική υπόταση

                                         δυσκοιλιότητα

                                         ξηροστομία

                                         εφίδρωση

             Γ) αλλά σωματικά συμπτώματα: φωτοευαισθησία

                                         αλλεργικές καταστάσεις

                                         χρώση του δέρματος

                                         ελάττωση του libido

                                         ανικανότητα

 

 

2)  ηρεμιστικά:

              καταπραΰνουν χωρίς να είναι υπνωτικά.

              δεν έχουν αντιψυχωσική ενέργεια.

 

3)  aντικαταθλιπτικα:

                    τροποποιούν την καταθλιπτική διάθεση του πάσχοντος

                    επηρεάζουν την ανησυχία και το άγχος που συνοδεύουν

                    την κατάθλιψη.

    tα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ταξινομούνται σε 2 κατηγορίες

    Α)  αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρώτης γενεάς

        α)  ΜΑΟΙς:

                            Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

 

                                Ισχυρή ψυχοκινητική αναστολή και απάθεια

 

                             Α  Ν  Τ  Ε  Ν  Δ  Ε  Ι  Ξ  Ε  Ι  Σ

 

                                Ηπατοπάθειες

                                νεφροπαθείες

                                στα άτομα που χρησιμοποιούν l-dopa

                                στα άτομα που χρησιμοποιούν τρικυκλικα

                                αντικαταθλιπτικά

                                κατάθλιψη σχιζοφρενών

 

                                                                   Φ  Α  Ρ  Μ  Α  Κ  Α

 

              ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ                            ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

                                Φαινελζίνη

                                ισοκαρβοξαζίδη

 

        β)  τρικυκλικα

            αντικαταθλιπτικά:

                             Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

 

                                Όλες οι μορφές κατάθλιψης

 

                             Α  Ν  Τ  Ε  Ν  Δ  Ε  Ι  Ξ  Ε  Ι  Σ

 

                                Διαταραχές της συνείδησης

                                δηλητηριάσεις με οινόπνευμα

                                διαταραχές της ούρησης

                                γλαύκωμα

                                υπερτροφία του προστάτη

                                ηπατική βλάβη

                                θρόμβωση

                                θρομβοφλεβίτιδα

Π   Ρ   Ο   Σ   Ο   Χ   Η       ΜΑΚΡΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΟΙς

                             Φ   Α   Ρ   Μ   Α   Κ   Α

 

               ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ         ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

                             Ιμιπραμίνη                                 torfanil

                             δοξεπίνη                                    prothiaden

                             Αμιτριπτυλίνη                            elavil

 

    Β)  αντικαταθλιπτικά φάρμακα δευτέρας γενεάς

                 βουπριπιόνη

 

Προφυλακτικά εναντίον της κατάθλιψης χρησιμοποιούνται τα άλατα του λιθίου

 

 

                   ******ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ******

    Διαταραχή της προσαρμογής

    αύξηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως

    ξηροστομία

    παραλυτικός ειλεός

    καρδιακές αρρυθμίες

    εξανθήματα του δέρματος

 

4)  ψυχοδιεγερτικά:

                   διεγείρουν την εγρήγορση, συγκαλύπτουν την ανάγκη ύπνου και

                   ελαττώνουν την όρεξη

                                      ΥΠΕΡΤΑΣΗ

1)  φάρμακα που μεταβάλλουν την δραστηριότητα των κεντρικών συμπαθητικών

    νευρώνων:

                   α-μεθυλ-dopa

                   Κλονιδύνη

2)  φάρμακα που αποκλείουν τις γαγγλιακές συνάψεις:

                   εξαμεθόνιο

                   μεκαμυλαμίνη

                   πεντολίνιο

3)  φάρμακα που δρουν στις μεταγαγγλιακές συμπαθητικές απολήξεις:

         α)φάρμακα που εμποδίζουν την επέκταση της νευρικής ώσης στις

           προ τελικές μεταγαγγλιακες συμπαθητικές απολήξεις

 

                            Γουαναθιεδίνη

 

         β)φάρμακα που εξαντλούν τα αποθέματα των κατεχολαμινών των μεταγαγγλιακών

           συμπαθητικών απολήξεων

 

                            ρεσερπίνη

 

         γ)φάρμακα που μετατρέπονται σε ψευδείς μεταβιβαστικές ουσίες στις

           μεταγαγγλιακες συμπαθητικές απολήξεις

 

                            α-μεθυλ-dopa

 

         δ)φάρμακα που αναστέλλουν την δραστηριότητα της MAO

 

                            παργυλίνη

 

4)  φάρμακα που αποκλείουν τους υποδοχείς των κατεχολαμινών:

            α-αποκλειστές:              β-αποκλειστές:

              πραζοσίνη                   Προπρανολόλη

              φαιντολαμίνη                ναδολόλη

 

5)  αγγειοδιασταλτικά φάρμακα:

            αρτηριδίων:                 αρτηριδίων και φλεβιδίων:

             υδραλαζίνη                  νιτροπρωσσικό νάτριο

             διαζοξίδη                   πραζοσίνη

             θειαζίδες

 

6)  φάρμακα που υπεισέρχονται στο σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης:

 

                            καπτοπρίλη

7)  διουρητικά φάρμακα:

                            θειαζιδικά παράγωγα

                            φουρασεμίδη

 

8)  φάρμακα που αποκλείουν τους διαύλους του ασβεστίου:

 

                            Νιφεδιπίνη

*******************************************************************************

*******************************************************************************

                   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

 

1)    θειζιδικό διουρητικό(διαζοξίδη)  η' β-αποκλειστές(εκλογή ιατρού)

 

2)    διουρητικό + β-αποκλειστής

                   σε αποτυχία:

      Α-μεθυλ-dopa η’ α-αποκλειστής(πρασοζίνη)

 

3)    διουρητικό + β-αποκλειστής + αγγειοδιασταλτικό φάρμακο

                                   (προζοσίνη) η' (νιφεδιπινη)

 

4)    ισχυρά αγγειοδιασταλτικά (νιτροπρωσσικό νάτριο)

Comments