Geneiken

ALGEMEEN:

Straat: Broekstraat, Fazantenstraat

Oppervlakte:

Waterbevoorrading:

Oudste vermelding: - Oprichtingsjaar: 1602 (?)

Terreinkenmerken : Akkerland. Het terrein is duidelijk bol gebogen en hoger liggend dan de omliggende randen. De omringende grachten zijn nog duidelijk af te lijnen als lichte depressies.

Lambertcoördinaten: X: Y:

HISTORISCH:

Mogelijk dateert deze schans van 1602. De schans wordt aangehaald in een acte van scheiding en deling van 07.07.1650. Hierbij wordt verwezen naar een huyis op de schans. Verder wordt ze aangehaald in een verdeling van de nalatenschap Wellens-Dries van 10.04.1777.

De schans van Geneiken komt voor in de Atlas van Ferraris naast de vermelding "Groen Laeken". In de Atlas der Buurtwegen vind je echter geen sporen meer terug van een omgrachting.

Volgens de vroegere notities van oud-kapelaan Louis Brans zou de schans zich bevinden op perceel Sie C nr. 451. Ter plaatse wordt dit inderdaad bevestigd en vindt men een duidelijk hoger liggend perceel terug omgeven door lagerliggende stroken, de restanten van de vroegere omgrachting.

Van deze schans is een schansreglement uit de 17de eeuw bewaard.

(met dank aan Ria Lemmens voor opzoekwerk en informatie).

TOPONYMIE: ??

KARTOGRAFISCH: (Google+)

 • Kaart: Uittreksel uit de Atlas van Ferraris. De schans van Geneiken is bovenaan rechts omcirkerld. Links onderaan is de driehoekige Larenschans omcirkeld.
 • Kaart: situering van voornoemd perceel in de Atlas der Buurtwegen.
 • Satellietbeeld: situering van de schanslocatie langs de huidige Broekstraat - Fazantenstraat. De andere bewerkingsaard van het perceel toont reeds aan dat het perceel hoger is gelegen dan de omliggende gronden en daardoor een minder natte broekgrond.
 • Satellietbeeld: weergave van de Geneiken schans (rechts boven) en de Laerenschans (links onder). Beide schansen lagen dus behoorlijk dicht bij mekaar.
 • Foto: zicht vanuit de noord-oostelijke schansgracht naar de schans toe. De foto toont dat de schans beduidend hoger ligt (1.50m).
 • Foto: situering van de schansgracht aan de noord-oostelijke zijde (de schans bevindt zich links).
 • Foto: situering van de schansgracht aan de westelijke zijde (zuidwaarts gekeken, de schans bevindt zich links).
 • Uittreksel uit het digitaal kadasterplan van 2012. De voormalige schans betrof het perceel nr. 51. Er zijn geen rechtstreekse verwijzingen meer op dit plan naar de vroegere schans.
Digitaal kadasterplan 2012.

BIBLIOGRAFIE & INFO:

 • Algemene gegevens en plannen in samenwerking met M.Wouters, Ruimte & Erfgoed, afd. Limburg.
 • Het landje Lummen, L.Brans
 • Hansay A. (1923) Les ‘schansen’ dans le Limbourg, in: Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg 27, p.17.
 • Hansay A. (1912) Règlements de ‘schansen’ à Meldert-lez-Diest et à Lummen au XVIIe siècle, in: Bulletin de la Commission Royale d’histoire (de Belgique), 81, p.84-94