Τα τετράγωνα του φωτός ή ακτίνες του κύβου

 
      
              

                                                                         

                                                                Η Ψυχή 
ως κίνηση-φως 
εμφανίζεται 
με την έκφραση 
του τετραγώνου