Περί του δωδεκαέδρου
 
 Η πεντάλφα είναι     το άγιο πνεύμα

Η Σάκτι κουνταλίνι των αντολιικών...
Το καντήλιον...

 Η  τετραπλή ανθρώπινη προσωπικότητα ολοκληρώνεται λαμβάνοντας τις τιμές  4ων διαδοχικών όρων της χρυσής ακολουθίας.  Τότε γεννιέται μια πυθαγόρεια τριάδα, η νοητική ψυχή, που εκφράζει την συνείδηση  του δημιουργικού Λόγου:  (αγίου πνεύματος)

Το πνεύμα (ο πεντάκτινος) εκφράζεται σε ομάδες των 108 μοιρών ή ενσαρκώσεων
 
dodecahedron This is an animated GIF of a rotating dodecahedron.