Digitala lärresurser

I grundskoleförvaltningens strävan efter en likvärdig utbildning har ett antal digitala lärresurser och tjänster köpts in centralt. De är utvalda utifrån olika kriterier och behov och bedömts ge stort värde för alla skolformer i Göteborgs stads skolor. Skolorna har sedan möjlighet att själva välja och komplettera med de läromedel som passar deras elever bäst, analoga som digitala. Längre ner på sidan finns stöd vid inköp av digitala lärresurser samt granskade och godkända leverantörer.

Följande centralt inköpta digitala läromedel och tjänster har du och dina elever har tillgång till. Läs mer under respektive lärresurs för information om inloggning och användning.

Anskaffning av digitala lärresurser

I grundskoleförvaltningen finns en framtagen process som ska följas när digitala lärresurser anskaffas. Det är viktigt att säkerställa att de behandlingar av personuppgifter som görs är förenliga med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur kan skolan köpa in digitala lärresurser?

Illustration som visar ett hus

Steg 1

Skolan ser ett behov av en digital lärresurs och kontaktar enheten digitalt lärande via digital@grundskola.goteborg.se


Illustration som visar ett förstoringsglas

Steg 2

Enheten kvalitetssäkrar och granskar lärresursen. Tillsammans med informationssäkerhets-samordnare upprättas vid behov ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med leverantören.

Illustration som visar en kundvagn

Steg 3

Skolan informeras om lärresursen är godkänd eller ej. Inköp görs sedan via GR eller ATEA. Om lärresursen inte finns hos GR eller ATEA kan skolan välja att själv kontakta leverantören eller få centralt stöd. Skolan står för inköpskostnad och eventuella licensavgifter.

Illustration som visar en dator med en bok på skärmen

Steg 4

Skolan ansvarar för att vid behov utbilda den personal och elever som ska använda lärresursen. 

Skolan ansvarar också för arkivering och gallring om lärresursen kräver det.

Vanliga frågor och svar

Hur köper jag in analoga lärresurser?

Inköp av analoga läromedel görs som tidigare direkt av skolan via GR-läromedel. I de fall där läromedlet även innehåller en digital del, kontakta enheten Digitalt lärande för stöd.

Vilka digitala lärresurser är redan granskade?

På denna sida så finns de lärresurser som redan är granskade och godkända. För att läsa mer, klicka på respektive lärresurs. På sidan Skolans appar presenteras vilka appar som är granskade och godkända. 

Får jag använda lärresurser som kräver inloggning?

Elever får bara använda granskade och godkända lärresurser i undervisningen. Notera att vissa tjänster erbjuder inloggning med Google vilket kan inge en falsk trygghet. Även om tjänsten erbjuder inloggning med Google så måste vi ha ett upprättat PUB-avtal leverantören innan eleven kan logga in.

Om du som personal väljer att logga in med en extern tjänst så får du ta ansvar för spridning av dina personuppgifter. Dock är det viktigt att du då inte uppger några personuppgifter på eleverna. Var noga med att läsa igenom användarvillkoren innan du tackar ja.

Får jag använda en lärresurs som inte kräver inloggning?

Ja, om den inte behandlar några personuppgifter. Du ska då i största möjligaste mån använda alias för eleverna. I enstaka undantag är det möjligt att eleven uppger sitt förnamn, se nedan exempel.

Ett exempel: om en lärare skapar ett Kahoot där eleven uppger namn eller alias så är det svårt att koppla ihop namnet med en specifik person utan någon annan info som rör eleven, som t.ex. efternamn, skola eller plats. Om flera uppgifter kombineras så är det lättare att härleda till en specifik person och då behöver tjänsten utredas ytterligare för ev. upprättande av PUB-avtal. 

Vad är ett PUB-avtal?

Grundskoleförvaltningen tecknar alltid Personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, med de leverantörer som hanterar personuppgifter. Syftet är att säkerställa att alla personuppgifter i en digital resurs hanteras på ett säkert sätt för personal och elever. En skola kan inte själv underteckna ett PUB-avtal då grundskolenämnden är ytterst ansvarig för denna hantering. Avtalet undertecknas därför centralt. 

Hur ska jag tänka kring personuppgifter på nätet?

Det är viktigt att du som lärare använder elevernas personuppgifter med sunt förnuft i digitala tjänster. Tänk på att förvaltningen måste ha PUB-avtal med leverantör om tjänsten ska behandla elevernas personuppgifter. Även om förvaltningen har PUB-avtal kan det vara bra att:

Läs mer på IMY -->

Godkända digitala lärresurser och tjänster

Nedan finns samtliga godkända digitala lärresurser och tjänster som har upprättade PUB-avtal med grundskoleförvaltningen som part.  Läs mer under respektive lärresurs.