Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik heb nog nooit eerder in een koor gezongen.

Kan ik lid worden?

Natuurlijk. Koorervaring is niet vereist en we houden ook geen audities. Dat wil nog niet zeggen dat het Plankenkoor bij je past: voor sommigen is het niveau te hoog voor anderen te laag. Als je makkelijk een melodie zuiver na kunt zingen of bijvoorbeeld een tweede stem kunt zingen, dan zal je geen moeite hebben om mee te komen. Het belangrijkste is echter het plezier in het samen zingen, de kick van iets perfect uitvoeren en de gezelligheid. Kom het gewoon een keer proberen.


Moet ik noten kunnen lezen?

Nee, hoewel het natuurlijk wel helpt. Nieuwe stukken worden tijdens de repetitie ingestudeerd.

Hoe verloopt een repetitie?

Om 8 uur beginnen we met inzingen: oefeningen voor de stem, de koorklank, articulatie enzovoorts. Daarna studeren we meestal op een aantal stukken: nieuwe stukken worden ingestudeerd en oudere stukken geperfectioneerd. Om 9 uur is het pauze met koffie, thee, koekjes, en soms een mededeling van het bestuur. Daarna zingen we door tot 10 uur: vaak, maar niet altijd, wordt de tweede helft van de repetitie wat minder gestudeerd en wat meer door gezongen. Na de repetitie borrelen sommigen in de kroeg.


Hoe is het Plankenkoor georganiseerd?

Er is een bestuur dat normaliter uit 4 personen bestaat. Zij regelen alle administratie, de financiën en organiseren de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de algemene ledenvergadering, de korendag in Paradiso, het koorweekend en de koorpicknic. Daarnaast zijn er ad-hoc commissies voor allerhande zaken. Bijvoorbeeld voor optredens, maar er is ook ruimte om eigen initiatieven te ontplooien.

Hoe komen jullie aan de naam "Plankenkoor"?

Onder de vorige dirigent (John English), heetten we het "John English Musicalkoor", maar met het vertrek van deze dirigent moesten we natuurlijk onze naam veranderen. Met onze huidige dirigent Bram Biersteker verdween bovendien de nadruk op musicalmuziek, zodat "musicalkoor" ook niet meer erg toepasselijk was. Lange brainstormsessies in café Loetje leverden veel suggesties, maar geen overeenstemming op, zodat het koor lange tijd een naamloos bestaan leidde. Uiteindelijk moesten we onze naam opgeven voor de Korendagen in Paradiso. Toen is Plankenkoor ingevuld en dat is het toen gebleven.

Hoe lang bestaat het koor al?

Goede vraag en altijd voer voor lange discussies tussen de leden van het eerste uur. Het is eigenlijk veel leuker om het hen te vragen dan hier het antwoord te geven...

Wat voor stukken zingen jullie?

Ons repertoire laat zich slecht in één woord vangen. In de woorden van de dirigent bestaat het uit: oude/serieuze muziek, licht klassiek en populair/vrolijke muziek. De meeste stukken zijn kort, a capella en 3- of 4-stemmig. Om een overzicht te bekijken van ons huidige repertoire: klik hier.

Wat voor mensen zijn er lid van het koor?

Allemaal leuke mensen. Neem een kijkje bij de leden om een indruk te krijgen.