Dirigent

Het Plankenkoor staat sinds 2002 onder leiding van Bram Biersteker. Naast directie verzorgt hij ook de vele vrolijke arrangementen voor het koor.Bram Biersteker (geb. 1954 in Den Helder) studeerde orgel bij Haite van der Schaaf en Klaas Bolt aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij ook Protestantse- en Katholieke- en Oud Katholieke kerkmuziek studeerde. Als bijvak op het conservatorium studeerde hij piano bij Martin Kloos, klavecimbel bij Jaap Spigt, koordirectie bij Jan Pasveer en Zang bij Otto Ottens. Na zijn opleiding is hij, naast een lespraktijk, als organist en dirigent verbonden geweest aan diverse kerken, maar ook heeft hij veelvuldig meegewerkt, als solist en als koorbegeleider, aan diverse concerten in ons land.

In 1979 werd hij tweede bij het Nationale Orgel Improvisatie Concours te Bolsward. Al vele jaren is hij verbonden als organist in dienst van de Gemeente Amsterdam en verbonden aan de Nieuwe Oosterbegraafplaats en crematorium.

Verder was hij betrokken als adviseur en organisator van de "Zomerconcerten" in de Sint Agneskerk te Amsterdam.

Hij is dirigent van diverse koren en heeft ook regelmatig meegewerkt als dirigent bij de operette. Als componist heeft hij vele werken op zijn naam staan, o.a. arrangementen van populaire, licht klassieke en religieuze werken voor koor en orkest.