Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Uiterlijk 31 december 2024 in parochiekerk H. Lambertus te Cromvoirt geen eredienst meer

Op 25 februari jl. ontving het kerkbestuur het decreet van bisschop Mgr. de Korte, waarin hij de kerk van de H. Lambertus per 31 december 2024 aan de eredienst onttrekt. 

Als de vergunningen voor de herbestemming van de kerk eventueel eerder rond komen, kan dat tijdstip mogelijk vervroegd worden.

Het kerkbestuur van de parochie H. Edith Stein ziet geen mogelijkheid om de St. Lambertuskerk voor de eredienst te behouden en dat spijt het kerkbestuur zeer.
De parochianen hebben het recht om bezwaar tegen het decreet in te dienen bij de bisschop tot en met woensdag 8 maart a.s. 

In de komende vastentijd staan de bussen achter in de kerk voor de vastenactie. Geld wordt ingezameld voor een verpleeghuis in Beit Emmaus, in de buurt van Bethlehem. 

Beit Emmaus is in de voorbije jaren steeds meer in isolement geraakt; slechts bereikbaar via een naargeestige tunnelbak  en door checkpointes vaak afgesloten. De zusters, die vroeger vaak bezoek kregen zijn hierdoor meer en meer in isolement geraakt. 

De zusters runnen een verpleeghuis met 40 zwaar hulpbehoevende dames. Zij kunnen nauwelijks aan voedsel komen of het voedsel is niet te betalen. 

Met € 10.000,- wil de parochie hen ongeveer vier maanden verder helpen.
Achter in de parochiekerken liggen folders over deze actie.

Een donatie is van harte welkom op:

IBAN NL 57 RABO 0155 403 893
t.n.v. parochie H. Edith Stein Vught
o.v.v. Vastenactie 2023

Met dank namens de commissie Caritas en de zieken in het Heilige Land.

Voor meer informatie: >>>