Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

H. Hartkerk te Vught - Communicanten 2024 - zondag 2 juni 2024

Uiterlijk 31 december 2024  in parochiekerk H. Lambertus te Cromvoirt geen eredienst meer

Het kerkbestuur heeft een decreet van bisschop Mgr. de Korte ontvangen, waarin hij de kerk van de H. Lambertus per 31 december 2024 aan de eredienst onttrekt. 

Het kerkbestuur van de parochie H. Edith Stein ziet geen mogelijkheid om de St. Lambertuskerk voor de eredienst te behouden en dat spijt het kerkbestuur zeer.

Een projectplan is voorbereid om woningbouw in en bij het kerkgebouw te realiseren. 

Onderstaand een link naar radio-interview over de toekomst van de St. Lambertuskerk. Kerkbestuurslid Damie van Vianen geeft tekst en uitleg in het NOVO3 - actualiteitenprogramma Blikveld (24-02-2024).