Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Uiterlijk 31 december 2024  in parochiekerk H. Lambertus te Cromvoirt geen eredienst meer

Op 25 februari jl. ontving het kerkbestuur het decreet van bisschop Mgr. de Korte, waarin hij de kerk van de H. Lambertus per 31 december 2024 aan de eredienst onttrekt. 

Als de vergunningen voor de herbestemming van de kerk eventueel eerder rond komen, kan dat tijdstip mogelijk vervroegd worden.

Het kerkbestuur van de parochie H. Edith Stein ziet geen mogelijkheid om de St. Lambertuskerk voor de eredienst te behouden en dat spijt het kerkbestuur zeer.

De Vastenactie in onze parochie steunt christenen op de Westelijke Jordaanoever die dagelijks de Israëlische grens moeten passeren om te werken en studeren in Jeruzalem. Door de oorlog is dit niet meer mogelijk, waardoor zij hun werk en studie verliezen.
Het doel van het AFAQ-project (= een project voor jong ondernemerschap in Palestina) is om deze mensen te helpen zich te ontwikkelen of om te scholen, zodat ze een leefbaar bestaan kunnen opbouwen in hun eigen omgeving.
De opbrengst van de Vastenactie 2024 gaat volledig naar dit project. Donaties kunnen worden gedaan via de bussen in de kerk of op het bankrekeningnummer NL57 RABO 0155 403 893 t.n.v. Parochie H. Edith Stein Vught  o.v.v. Vastenactie 2024.

Lees verder >>>

'Geef vandaag voor de Kerk van morgen'

Kerkgenootschappen werken samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De actieperiode van Kerkbalans is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024. 

Voor meer informatie >>>