Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Mededeling kerkbestuur

Naar aanleiding van een krantenartikel en bijkomende emoties heeft bisschop De Korte besloten de nieuwe benoeming van kapelaan Donders, die namelijk per 1 juni in onze parochie was benoemd, in te trekken. Dit gebeurt omdat onze bisschop een opbouwend pastoraat voor kapelaan Donders op dit moment in Vught niet mogelijk acht.

De bisschop betreurt dit ten zeerste omdat kapelaan Donders de afgelopen jaren positief heeft gefunctioneerd in de parochie H. Maria Moeder van de Kerk in de gemeente Sint Anthonis.

Kerkbijdrage 2022 - "Houd elkaar vast! Kerk-zijn in verbondenheid"


Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Uw kerkbijdrage kunt u onder vermelding van 'Kerkbalans 2022' overmaken op IBAN rekeningnummer NL28 RABO 0184 5110 11 of NL49 INGB 0009 4445 13
of
NL93 RABO 0121 1090 89 ten name van
parochie Heilige Edith Stein te Vught.

In Nieuwsblog wordt nieuws gemeld over gebeurtenissen en activiteiten binnen onze parochie en over het kerkelijk leven in en rondom Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Meer informatie over het Vormsel is te vinden via deze link.

Kaarsje opsteken zonder zelf naar de kerk te gaan? Dat kan via website: Kerkwinkel.nl - ook is het mogelijk uw kerk te steunen met een collectebedrag.