Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Viering van Allerheiligen en Allerzielen
op zondag 1 november

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal tijdens de op zondag 1 november in de H. Hartkerk te houden viering van Allerheiligen ook bijzondere aandacht zijn voor het gedenken van alle in het afgelopen jaar overleden parochianen van de H. Edith Stein parochie.

De voor maandag 2 november a.s. geplande vieringen van Allerzielen worden omgezet in een stille H. Mis.

Mededeling Kerkbestuur

Vught, Helvoirt, Cromvoirt, 16 oktober 2020

In eerdere berichten is aangegeven dat door de Bisschoppen wordt getracht te komen tot meer maatwerk voor de kerken in relatie tot het genoemde aantal van maximaal 30 personen per viering. In de afgelopen week is daartoe weer overleg gevoerd met de rijksoverheid, maar heeft nog niet tot meer maatwerk geleid. Dat gesprek, zo blijkt, wordt ook de komende week voortgezet. Gisteren(15/10) is door ons kerkbestuur ook gesproken over dit dringende advies.

Door het bestuur is besloten, om redenen van gezondheid en onze bijdrage daaraan, het aantal kerkgangers per viering in de kerken van de parochie H. Edith Stein op maximaal 30 te stellen. Dat zal in een aantal situaties niet leiden tot een verschil met de huidige praktijk. Maar om alles te voorkomen is door het kerkbestuur ook besloten tot een vorm van naleving/controle op het aantal. Vervolgens is bepaald om, wanneer het aantal van 30 wordt bereikt (bedienaren en “personeel“ uitgezonderd) de toegangsdeur(en) te sluiten.

Samenvatting: geen digitale aanmelding, waar mogelijk H. Mis via streaming of lokale omroep volgen, bij bereiken van het aantal van 30 gelovigen bij een viering (exclusief bedienaren) worden toegangsdeur(en) kerk gesloten, mondkapje dragen, zang alleen door cantor of enkele zangers, geen samenzang.

10 oktober 2020

Verscherping Coronamaatregelen: geen digitale aanmelding, wel wordt geadviseerd om waar mogelijk de H.Mis via de streaming of de locale omroep te volgen.

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

Lees verder.....

Eerste Heilige Communie in H. Nicolaaskerk te Helvoirt

Voor volgend jaar is de Eerste Heilige communieviering gepland voor zondag 18 april 2021 om 11.00 uur.

Lees verder .....

Kerk Digitaal

Zondagvieringen via livestreaming vanuit de H. Hartkerk te Vughtaanvang 11.00 uur

Eerste Heilige Communieviering

Vught-Zuid

Deze vindt plaats In Paulus en St. Janskerk op zondag 15 november 2020 om 14.00 uur.

Lees verder .....

Zowel in 2020 als in 2021 wordt het Sacrament van het Vormsel toegediend in onze parochie.
Voor meer informatie >>>

Iedere zondag wordt om 11.00 uur vanuit de H. Hartkerk te Vught de H. Mis rechtstreeks uitgezonden op Ziggo kanaal 48 (LoHa) en via YouTube

Kaarsje opsteken zonder zelf naar de kerk te gaan? Dat kan via website: Kerkwinkel.nl - ook is het mogelijk uw kerk te steunen met een collectebedrag.