Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Uiterlijk 31 december 2024  in parochiekerk H. Lambertus te Cromvoirt geen eredienst meer

Het kerkbestuur heeft een decreet van bisschop Mgr. de Korte ontvangen, waarin hij de kerk van de H. Lambertus per 31 december 2024 aan de eredienst onttrekt. 

Het kerkbestuur van de parochie H. Edith Stein ziet geen mogelijkheid om de St. Lambertuskerk voor de eredienst te behouden en dat spijt het kerkbestuur zeer.

Een projectplan is voorbereid om woningbouw in en bij het kerkgebouw te realiseren. 

Onderstaand een link naar radio-interview over de toekomst van de St. Lambertuskerk. Kerkbestuurslid Damie van Vianen geeft tekst en uitleg in het NOVO3 - actualiteitenprogramma Blikveld (24-02-2024).

De vastenactie voor het door de parochie ondersteunde project van de Ridderorde van het Heilig Graf, heeft in onze parochie € 9.079,-- opgebracht. Dit bedrag is reeds overgemaakt ter besteding.

Dit fantastische bedrag is opgebracht door vele parochianen en daarvoor is veel waardering en past grote dank.
Heel veel dank daarom aan al die gulle gevers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Leo Kammers, penningmeester
Parochie H. Edith Stein.

Lees verder:...

De Vastenactie in onze parochie steunt christenen op de Westelijke Jordaanoever die dagelijks de Israëlische grens moeten passeren om te werken en studeren in Jeruzalem. Door de oorlog is dit niet meer mogelijk, waardoor zij hun werk en studie verliezen.
Het doel van het AFAQ-project (= een project voor jong ondernemerschap in Palestina) is om deze mensen te helpen zich te ontwikkelen of om te scholen, zodat ze een leefbaar bestaan kunnen opbouwen in hun eigen omgeving.
De opbrengst van de Vastenactie 2024 gaat volledig naar dit project. Donaties kunnen worden gedaan via de bussen in de kerk of op het bankrekeningnummer NL57 RABO 0155 403 893 t.n.v. Parochie H. Edith Stein Vught  o.v.v. Vastenactie 2024.

Lees verder >>>

'Geef vandaag voor de Kerk van morgen'

Kerkgenootschappen werken samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De actieperiode van Kerkbalans is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024. 

Voor meer informatie >>>