Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Uiterlijk 31 december 2024 in parochiekerk H. Lambertus te Cromvoirt geen eredienst meer

Op 25 februari jl. ontving het kerkbestuur het decreet van bisschop Mgr. de Korte, waarin hij de kerk van de H. Lambertus per 31 december 2024 aan de eredienst onttrekt. 

Als de vergunningen voor de herbestemming van de kerk eventueel eerder rond komen, kan dat tijdstip mogelijk vervroegd worden.

Het kerkbestuur van de parochie H. Edith Stein ziet geen mogelijkheid om de St. Lambertuskerk voor de eredienst te behouden en dat spijt het kerkbestuur zeer.
De parochianen hebben het recht om bezwaar tegen het decreet in te dienen bij de bisschop tot en met woensdag 8 maart a.s. 

De parochie houdt op dinsdag 17 oktober een bedevaart naar Kevelaer in Duitsland. Bij de bedevaart staat geloofsbeleving en onderling ontmoeten centraal.
Informatie en aanmelden

Vanaf 1 september a.s. zijn de de openingstijden openingstijden van parochiesecretariaat H. Nicolaaskerk te Helvoirt aangepast. Vanaf 10 uur tot 12 uur is het parochiecentrum open. 

Familie; uit en thuis
(juli 2023)
Overweging bij het begin van de vakantietijd door Pastoor Martien Mesch 

Lees verder: >>>

KPN: kanaal 1303
Ziggo: 37

De vastenactie in de parochie H. Edith Stein heeft ruim € 9.000, - opgeleverd. Het geld is bestemd voor noodhulp om voedsel te kopen voor hulpbehoevende ouderen in Palestina.

In Beit Emmaus, niet ver van Bethlehem, ligt het Salvatorian Sisters Nursing Home, een verzorgingshuis met een capaciteit van 40 bedden. Hier zetten Zuster Hildegard en haar staf zich iedere dag in om liefdevolle zorg te geven aan oude dames die veelal kampen met (zware) gezondheids-problemen. Met name voor het voedsel hebben de Salvatorian Sisters een verzoek om noodhulp gedaan. Met € 9.000 helpen wij hen enkele maanden verder. De penningmeester van onze parochie heeft inmiddels dit bedrag overgemaakt. 

Bestuur Stichting Heilig Land dankt namens de Salvatorian Sisters al die parochianen die met hun giften hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit grote bedrag. Zie Dankbrief >>>