Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.

Diana Nieuwold, een begenadigd kerkfotograaf, heeft als hobby het met foto's in beeld brengen van kerken. Zo heeft zij al ruim 1100 kerken gefotografeerd, in Nederland maar ook in België, Frankrijk, Duitsland, en andere landen. Op haar website www.kerkfotografie.nl is haar werk te bewonderen.
Onlangs heeft zij ook foto's gemaakt van onze parochiekerken in Vught (
H. Hartkerk en Paulus en Sint Janskerk), H. Nicolaaskerk (Helvoirt) en St. Lambertuskerk (Cromvoirt).

© Kerkfotografie

Zondagvieringen via livestreaming vanuit de H. Hartkerk te Vughtaanvang 11.00 uur

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Meer informatie op website van het bisdom 's-Hertogenbosch

Kaarsje opsteken zonder zelf naar de kerk te gaan? Dat kan via website: Kerkwinkel.nl - ook is het mogelijk uw kerk te steunen met een collectebedrag.