Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.


Kaarsje opsteken zonder zelf naar de kerk te gaan? Dat kan via website: Kerkwinkel.nl - ook is het mogelijk uw kerk te steunen met een collectebedrag.

Afscheid Pastor James Joseph

De Bisschop van ’s-Hertogenbosch – Mgr. G. de Korte - heeft met ingang van 1 augustus aanstaande pastor James benoemd tot pastoor van de parochie “ de Goede Herder te Mill en omstreken.

Van de twaalf jaar dat Pastor James in Nederland is heeft hij tien jaar in onze parochie Edith Stein gewerkt. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet. Van harte wensen we hem in zijn nieuwe parochie Gods zegen. Dat hij er gelukkig zal zijn Omdat pastor James voornamelijk in Helvoirt, Cromvoirt en Vught Zuid zijn pastorale werkzaamheden heeft verricht wordt daar ook afscheid van hem genomen. Op 18 juli was het afscheid in Cromvoirt. Op 25 juli is het afscheid in Helvoirt om 09.30 uur en in Vught- Zuid op 25 juli om 11.00 uur.

Helaas kan er vanwege de huidige omstandigheden geen uitbundige afscheidsreceptie worden gehouden. Wel kunt u op afstand met welgemeende woorden en een gebaar uw waardering voor James uitdrukken. Persoonlijk kan dit na de dienst op 25 juli in Vught-Zuid, natuurlijk met respect voor de coronaregels.

Het Parochiebestuur van Heilige Edith Stein

_______________

Verdere versoepelingen coronabeleid
(met ingang van 26 juni 2021)

Het kerkbestuur is door ons Bisdom geïnformeerd over versoepelingen van het coronaprotocol, die ingaan op zaterdag 26 juni 2021.

Hierbij volgen de belangrijkste aanpassingen:

  1. Het maximaal aantal aanwezigen bij kerkelijke vieringen wordt nog uitsluitend bepaald door de grootte van het kerkgebouw, met in acht name van de  blijvende 1,5 meter afstandsregel. Uitgerekend kan dus worden hoeveel personen maximaal met de 1,5 meter kunnen samenkomen.

  2. Kerkgangers behoeven in onze kerken geen mondkapjes meer te dragen, dus ook niet bij het binnengaan en bewegen in het kerkgebouw.

  3. In plaats van de huidige 4 koorzangers als maximum wordt de regel 12 koorzangers als maximum. Maar let op dit is onder strikte voorwaarden zoals ook hier de 1,5 afstand tussen de leden, een zigzag opstelling en voldoende ventilatie.

Nadere informatie over de versoepelingen met betrekking tot het coronabeleid is te vinden op de website van het bisdom 's-Hertogenbosch: 'update verdere versoepelingen coronaprotocol in R.K. Kerk'

In Den Bosch is op 29 mei jl. door onze Bisschop tot priester van ons Bisdom gewijd de weleerwaarde heer Quinten Kerckhofs, afkomstig uit Antwerpen. De nieuwe priester ontving een benoeming tot kapelaan van onze parochie H. Edith Stein. Deze benoeming gaat formeel per 1 juli a.s. in.

Foto's: © Wim Koopman

Kapelaan Quinten Kerckhofs te gast in NOVO3-radioprogramma Blikveld

Afgelopen zaterdag 10 juli jl. hebben de inwoners van de gemeente Vught kunnen kennismaken met Quinten Kerckhofs, de nieuwe kapelaan van onze parochie. Presentatoren Ans de Man en Berry van de Water van het programma Blikveld spraken met Quinten kerckhofs (27 jaar oud) over wie hij is, waar hij vandaan komt, wat hem beweegt, over zijn roeping en over zijn keuze voor het priesterschap.

Het gehele interview met kapelaan Quinten Kerckhofs kan beluisterd worden via deze link >>>