Parochie Heilige Edith Stein

Welkom op de website van de parochie H. Edith Stein. U vindt op deze website informatie over onze parochie.


Kerkgenootschappen werken samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage

De actieperiode van Kerkbalans 2022 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari

"
Geef vandaag voor de Kerk van morgen"

Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Uw kerkbijdrage kunt u onder vermelding van 'Kerkbalans 2023' overmaken op
IBAN rekeningnummer
NL28 RABO 0184 5110 11
of NL49 INGB 0009 4445 13
of NL93 RABO 0121 1090 89
ten name van parochie Heilige Edith Stein te Vught

Voor meer informatie >>>