O.L.V. van Den Bosch

Lied: Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.O Gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaenVan de honderden kind’ren uit de stad, U zo waardDie Gij, Moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard.
Sla uw ogen, o liefste, goedertierenste VrouwOp uw kind’ren, zij bleven u, o Moeder getrouwHet geloof hunner vaad’ren hielden z’altoos in eer.Voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol terneer.
O Maria, o zoetste, o beminn’lijkste Maagd,O Gij Moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd.Wees een schutsvrouw den Bisschop die uw kind’ren geleidt,Die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd.
O Maria, o Zoete Lieve Vrouw dezer stad,Gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat.Geef, dat z’immer beware het aloude geloof.Ach gedoog niet, o Moeder, dat men ’t ooit haar ontroov'.