Informasjon

Lag


Det finnes mye oppdatert informasjon på nettsidene til Rogaland fotballkrets (https://www.fotball.no/kretser/rogaland/). Bruk disse sidene aktivt, det er masse informasjon som kan være greit å få med seg.

Oppdeling lag

Jarl startet opp nye lag for barna når de er 5 år. Første samling er som regel i begynnelsen av september, og starten pleier å være gymsalen ved Kvaleberg skole. Her vil det også være muligheter for 4 åringer å være med. Starter en som 4 åring, er det normalt å flytte ned til de jevnaldrRene på laget innen barnet begynner på skolen. Det er iallfall viktig når man kommer til skole alder at man følger sitt årstrinn pga. det sosiale aspektet.

Alders inndeling og spilleform:

 • 6-7 år - 3'er fotball (aldersinndelt)

 • 8-9 - 5’er fotball (aldersinndelt)

 • 10-11 - 7’er fotball (aldersinndelt)

 • 12-13 - 9’er fotball (aldersinndelt)

 • 14-15 - 11’er fotball (aldersinndelt)

 • 16-19 - 11'er fotball Junior

 • 19+ SENIOR

Kursing

Det er viktig både for spillerne og foreldretrenerne å ta Grasrotrener kurs. Disse kursene er delt opp i 4 deler. Hvor hver del tar for seg forskjellige aldersgrupper. Ideelt sett bør kursene tas etterhvert som barna vokser. Det er forskjellig utfordringer og fokusområder i forskjellige aldere. Jarl ønsker at så mange som mulig som er trenere kurser seg. Kurskostnaden på grasrottrener kursene dekkes av Jarl i sin helhet. Ta kontakt med barne og ungdomsleder i Jarl (bu@skjarl.no) hvis dere har spesielle spørsmål ang. kurs.

Generelt om kurs (hente på rfk sin nettside):

NFF Grasrottreneren delkurs 1 og 2 arrangeres i januar/februar hvert år. I perioden oktober til desember arrangeres alle fire delkursene. NFF Grasrottreneren kan arrangeres klubbinternt hele året utenom. For mer informasjon kontakt Anders Veibust,eller se vår kurskalender.

Organisering

For aldersgruppene opp til 15 år skal lagene selv organisere seg med trener, eventuelt hjelpetrener(e) og lag lagleder(e), samt eventuelt andre roller knyttet til laget. For junior og senior lag vil klubben dekke utgifter til trenere, og jobbe for å skaffe trenere. Men det er også lagene sitt ansvar å være med å fremskaffe trenere, da dette kan ofte være en utfordrende oppgave.

Treners hovedoppgaver vil være:

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag.

  • Treninger

  • Laguttak

  • Kampledelse

 • Deltar på klubbens trenermøter.

 • Spillersamtaler/ foreldermøter (evnt. sammen med oppmann)

 • Følge opp hver enkelt spiller best mulig.

 • Samarbeid mellom oppmann og trenerteam for og skape et godt miljø i gruppen/laget.

 • Treninger og kamper skal gjennomføres etter SK Jarl sin målsetting/visjon.

 • Ta trener kurs.

 • Hospitering og kontakt med styret/ungdomsleder.

 • Sørge for at evt. hospiteringsspillere blir tatt godt imot.

 • Ass. Trenere gjennomfører treningsopplegget som hovedtrener har laget.

 • Trenerteamet bør i felleskapet plukke ut spillere til kretssamlinger. NÅR SKJER DETTE PÅ ÅRET OG HVORDAN ? BLIR KLUBBEN KONTAKTET ? https://www.fotball.no/kretser/rogaland/landslagskolen/

 • Sørge for at evt. hospiteringsspillere blir tatt godt imot.

 • Sørge for at laget har korrekt lagsutstyr (drakter, baller osv.) og at utstyret blir godt ivaretatt.

Lagleders/Oppmanns Hovedoppgaver:

 • Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske rundt laget fungerer.

 • Søke å oppnå våre sosiale og sportslige mål i samarbeid med trenerteamet og Sk Jarl.

 • Holde seg informert og sørge for å informere videre til trenerteam, spillere, foreldre og styret.

 • Være et forbilde for spillere og andre ledere, ta godt imot motstandere og dommere.

 • Ha korrekte og fullstendige navnelister på spillere (SPOND)

 • Ansvar for å melde på laget i serier, cuper og turneringer.

 • Melde fra til motstanders lagleder og dommer ved endring/frafall til kamper.

 • Sørge for dommer til hjemmekamp hvis dette ikke er satt opp.

 • Avholde foreldremøte i samråd med trenere.

 • Organisere eventuelle dugnader (Pr. dags dato er dette kun tilsynsvakt Auglend skole)

 • Ved påmelding til turnering i utlandet, skal det først fremlegges et regnskap til klubbens kasserer. post@skjarl.no/ Innsending av kvitteringer for utlegg i form av båt. Der er det et eget skjema inne på Skjarl.no som skal brukes.

Men et et godt samarbeid er viktig mellom trener og lagleder:)

Gjennomføring av treninger

Det finnes god tips og opplegg på følgende plasser:

Turneringer

Delta på turnering

 • 4 stk pr år dekkes av klubben. lagene melder seg på selv.

Når påmeldt skal regning på dette sendes til kasserer@skjarl.no Dette skal være pdf filer.

turneringsoversikt.

Det finnes et enormt med Turneringer. Her er et par plasser hvor en kan søke:


Planlegges slik at alle spillerne skal få mulighet til å delta, uavhengig av personlig økonomi. Klubben og kommunen kan bistå ved spesielle behov

 • Dele ut vimpel


Arrangere turnering

 • ??

 • kontakt styret?

Praktisk info / Maler og skjema