SPOND for medlemmer

Jarl bruker SPOND som medlemsregister, derfor skal alle spillere være registrert inn i SPOND. Alle lag SKAL bruke SPOND aktivt. Aktivt betyr å bruke SPOND til invitere til arrangementer som trening, kamper, avslutninger etc.

Hvorfor SPOND ? Nesten all aktivitet i Jarl er basert på dugnad. Trenere, oppmenn og folk med andre oppgaver gjør sine oppgaver uten noen form for betaling. Alle med samme mål: å skape en trygg og god arena for barn og ungdom! SPOND gjør at det administrative arbeidet blir veldig mye enklere. Det kreves veldig lite å starte med SPOND og bruke dette systemet aktivt. Men du bidrar med å gjøre dagen MYE enklere for alle frivillige som driver klubben fremover. Så gi ditt viktige bidrag og vær aktiv og bruk SPOND. Følge med og svar på arrangementer og betal regninger på medlemsavgifter når disse dukker opp.

Nye spillere til klubben melder seg opp i SPOND via https://club.spond.com/landing/signup/jarl. Her legges det inn informasjon og man velger gruppe man ønsker å melde seg inn i. Klubben vil så godkjenne innmelding, og dere blir da en del av gruppen. Informasjon, arrangementer etc. vil da nye spillere kunne motta, samtidig at dere har en enkel måte å kunne kommunisere med trenere og oppmenn.

Når man melder inn et barn i SPOND, så skal man også legge inn foreldre/foresatte. Registrer helst inn begge foreldre...men det er krav om minimum en foreldre. Etter innmelding vil vi anbefale at foreldre laster ned SPOND appen og lager seg en profil her. Det er da viktig å bruke samme epost og mobilnummer som man la ved registrering av spiller på SPOND. Da blir det automatisk knytning til barnet. Alle som ble definert som foresatt under registrering, vil kunne lage sin profil i SPOND og få knytning til barnet som ble registrert inn. Hvis man bare registrerte inn en foresatt under registreringen, så kan man i ettertid be administratorer av gruppen (trenere og oppmenn) om å legge til foresatt. I SPOND appen vil man enkelt få opp melding, invitasjoner til treninger, cuper, avslutninger etc. Er man flere foreldre kan alle svare på vegne av spilleren om man kommer eller ikke.

Hva kan SPOND appen gjøre:

  • Du får enkel tilgang til informasjon lagt inn av trenere, oppmenn og andre foreldre.

  • Du får opp arrangementer som blir opprettet av laget, f.eks. kamper, cuper eller avslutninger.

  • Man kan enkelt sende meldinger til andre i gruppen, enten alle, eller enkelt personer via meldingsfunksjonen.

  • Du kan legge til knytning til kalender, da får man opp arrangementer som man svarere man skal være med på automatisk i kalender (uunværlig hvis man aktivt bruker en digital kalander!!!)

  • Betaling av medlemsavgifter etc. Man registrerer sitt bankkort i SPOND appen, så vil man kunne betale med kun et tastetrykk betalinger som blir sendt ut av klubben. Det er kun en foresatt som blir satt som betalingsmottaker. Hvem dette blir kan være litt tilfeldig, men klubben kan korrigere dette enkelt på forespørsel. Send mail til medlem@skjarl.no

NB! det anbefales på det sterkeste å bruke en privat epostadresse, og ikke en jobb adresse i registreringen (jobb adresser er ikke permanente normalt sett)