Stadion Ur

Inne på kjøkkenet (på veggen inne til høyre når du kommer inn, ved kiosk luken) er strømbryteren til resultattavlen, samt at fjernkontrollen med lader skal også ligge her. Sjekk strømnivået på fjernkontrollen! Hvis lavt, så husk å sette på lading etter bruk.

Lystavlen styres trådløst via fjernkontroll. Dessverre er denne lite intuitiv, og man bør teste og trene før en setter igang. For å komme inn på kjøkkenet må man ha K2 nøkkel som flere av trenere har.

HUSK å skru av lystavlen med lysbryteren på kjøkkenet etter bruk!!

MANUAL STADIONUR