Skadeforsikring og forebygging

Skadeforsikring og forebygging


Skader er en del av fotballhverdagen, men klubben gjør tiltak for å forebygge skader og hjelpe spillerne på best og raskest mulig måte når en skade er oppstått. 

Alle aktive medlemmer (som har betalt medlemsavgift) i SK Jarl er forsikret gjennom NFF sin grunnforsikring under trening, kamp og reise i regi av klubben. For medlemmer som ønsker en utvidet forsikring, må medlemmet bestille dette selv. Les mer om forsikringsordningene her: 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/fotballforsikring/


Den beste måten å forebygge skader er ved oppvarming- og forebyggende øvelser før og etter trening/kamp.

Fotball (skadefri.no)


Klubben samarbeider med Stavanger Idrettsklinikk (informasjon). De skal hjelpe spillere på SK Jarl til å jobbe skadeforebyggende og får undersøkelse og behandling ved eventuelle skader. Alle spillere over har en idrettsforsikring som kan dekke oppfølgning fra det året de fyller 13.

Her er hva som tilbys:


Det er også viktig at spillerne har rett ( obligatorisk)  utstyr på seg, bl.a leggbeskyttere og gode sko. En spiller kan ikke bære eller benytte utstyr som er til fare for seg selv eller andre. Alle former for smykker eller annet dekorativt utstyr (for eksempel halsbånd, ringer, armbånd, øreringer, lærreimer, gummistrikker osv.) er forbudt under trening/kamp. Det er ikke tillatt å tildekke dette med tape.  Ref. NFF, Spilleregler, Regel 4. 


Trenere har ansvar for at førstehjelpsutstyr skal være  tilgjengelig under trening og kamper  

Førstehjelp ved akutte skader i fotball: Akutt Skadebehandling (skadefri.no)

Skadetelefonen hjelper de som er under 13 år Barneidretts- og klubbforsikring (idrettsforbundet.no)

Skadetelefonen: 98702033 eller meld skaden  Skadetelefonen (idrettshelse.no)  

Mer info Skadetelefonen - Norges Fotballforbund