Retningslinjer bilde/film og sosiale medier

Retningslinjer for bruk av bilde/film og sosiale medier  


SK Jarl ønsker at spillere, trenere, ledere, ansatte og foresatte, setter seg inn i reglene som gjelder for publisering av bilde og film. Klubben følger retningslinjer fra NFF : Retningslinjer for publisering av bilder og film - Norges Fotballforbund.  Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar etter personopplysningsloven og åndsverksloven.


Bruk av bilder og film er en kjekk måte å vise aktivitet i klubben, men skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Ved innmelding i SPOND vil det under pkt. 3 Oppsummering være informasjon og avkryssing for samtykke.  Dersom du ønsker å reservere deg/barnet ditt fra bruk og publisering av bilder/film, ta kontakt med daglig leder på e-post:

dagligleder@skjarl.no For barn under 15 år skal foreldre/foresatte også gi samtykke.


Bruk av bilder og film: 

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer og skal ikke publiseres uten samtykke. Lagbilder er definert som portrettbilder og publisering kan bare skje hvis det er innhentet samtykke fra alle på bildet.

Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike bilder kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende. Her må man utvise skjønn, og er det tvil - så innhentes samtykke.

Filming av trening/ kamp: 

Klubben kan filme for internt bruk med fokus på spillerutvikling/spilleanalyse og trenerutvikling for spillere i ungdomsavdelingen. Ved at spillere kan se seg selv og laget på trening og kamp  vil det kunne bidra til forsterket mestring og refleksjon. Trenere kan bli mer reflektert over egen trenergjerning og metodebruk. For laget kan dette være et verktøy til økt involvering og refleksjon, og som et kompetansehevende tiltak. 


Bruk av sosiale medier: 

Riktig bruk av sosiale medier kan være med å styrke klubbens omdømme, markedsføre aktiviteten og synliggjøre klubben.  Det er er en god måte å kommunisere på som bidrar til å styrke samhold og fellesskap i klubben. 

SK Jarl har en offisiell Facebook og Instagram side. De administreres av daglig leder, samt FFO leder og styremedlemmer. Ønsker om innlegg på disse sidene fra medlemmer kan sendes til daglig leder dagligleder@skjarl.no som tar en sjekk mot retningslinjer før publisering.

Nye kontoer på sosiale medier som skal bruke Jarls logo må være godkjent av klubben. Det skal kun være en konto per lag. 

SK Jarls bruk av sosiale medier skal ikke bidra til økt press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. For bruk av nettjenester som f.eks Facebook og Instagram, kan barn selv gi samtykke fra de er fylt 13 år. Derfor anbefaler også klubben at kontoer til barnelag er lukkede kontoer/grupper.

Det anbefales å bruke SPOND for å administrere aktivitetene i gruppen, blant annet pga. aldersgrenser for bruk av sosiale medier. Hvert lag står likevel fritt til å ha egne lukkede grupper på Facebook for å legge ut informasjon, så lenge retningslinjene blir fulgt. Administrator av gruppen skal være over 18 år og har et særskilt ansvar for hva som publiseres. Klubben ved daglig leder skal godkjenne alle grupper, blogger og sider på sosiale medier som benytter klubbens navn. Inaktive Facebook grupper bør  legges ned.

Nettvettregler:

Dersom du oppdager bilder/video eller tekst som er publisert og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til å melde dette til daglig leder: dagligleder@skjarl.no

 Se også : Klubbhåndbok - JARL - Varsling av uønskede hendelser (google.com)


Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar etter personopplysningsloven og åndsverksloven.

Les mer om bilder/filming av barn her: Mobbing på nett og mobil - Redd Barna, Du Bestemmer | yngre barn | bilder av barn,  Deling av bilder | Datatilsynet