Retningslinjer for trenere og lagledere

Bestilling av klubbdommer

Lagleder / trener skal før oppstarten av sesongen utarbeide oversikt over avtalte hjemmekamper hvor det er ønske om klubbdommer. Disse kampene legges inn i følgende i regnearket: INPUTSKJEMA for bestilling klubbdommer.

Kamper som legges inn må legges inn senest onsdag uken før den spilles, dette gjelder også endringer og kanselleringer. Det er VIKTIG å huske å gjøre endringer i allerede innlagte kamper hvis det skulle dukke opp.

For å håndtere bestilling av dommer må en være  medlem av SPOND gruppen "Klubbdommer SK Jarl". Ta kontakt med dommeransvarlig om behov for tilgang til gruppen. NB! Skulle det dukke opp plutselige endringer eller akutt behov for klubbdommer, så vil det enkleste være å legge inn forespørsel direkte i denne SPOND gruppen. 


Når du skal endre på kampoppsettet:

Dommeransvarlig utarbeider oversikt over hvilke dommere som skal stille på hvilke kamper. Oversikten oppdateres løpende og finnes her: Dommeroversikt. De kampene som eventuelt ikke får tildelt klubbdommer må lagleder selv ordne.

På kampdag fyller dommer ut skjema for dommerregning som  lagleder/ trener signerer. Dommer beholder det signerte skjemaet.


Treners ansvar før og under kamper

Klubbdommerne skal få tilstrekkelig støtte slik at de føler seg trygge i sin rolle og kan utvikle sine ferdigheter. Trenere på lag som får tildelt klubbdommere har et viktig ansvar i denne sammenheng. Trenere må være oppdatert på gjeldende regelverk, krav og føringer fra kretsen og klubben slik at de ikke skaper usikkerhet rundt dommeroppgaven  Spilleregler og retningslinjer – barnefotball (6-12 år) - Norges Fotballforbund

Før kampen skal trener / lagleder:

Under kampen skal trener / lagleder:

Tilbakemelding til dommer: