Instruks bruk av klubbdommer

Bestilling av klubbdommer

Lagleder / trener skal før oppstarten av sesongen utarbeide oversikt over avtalte hjemmekamper hvor det er ønske om klubbdommer. Disse kampene legges inn i følgende i regnearket: INPUTSKJEMA for bestilling klubbdommer

Kamper som legges inn må være inne senest onsdag uken før den spilles. Dette gjelder også endringer og kanselleringer. Normalt så legger man inn flere kamper samtidig i skjemaet, så det er VELDIG VIKTIG å huske å gjøre endringer i allerede innlagte kamper hvis det skulle dukke opp.

Når du skal endre på kampoppsettet:

 • legg inn nye kamper helt nederst

 • hvis en kamp utgår eller utsettes på ubestemt tid: Skriv "Kansellert" på bortelag

 • hvis du må endre tid / dato: endre dette på den linjen der kampen er ført opp

Send en melding på SPOND til dommerkoordinator. Vet du ikke hvem dette er se: ANSVARSOMRÅDER i Jarl. Endringer bør skje senest onsdag uken før kampen spilles.

Dommerkoordinator utarbeider oversikt over hvilke dommere som skal stille på hvilke kamper. Oversikten oppdateres løpende og finnes her: Dommeroversikt. De kampene som eventuelt ikke får tildelt klubbdommer må oppmann / trener selv ordne med annen dommer.

På kampdag fyller dommer ut skjema for dommerregning. Lagleder signerer skjemaet. Dommer beholder det signerte skjemaet. Skjemaet skal senere av klubbdommer sende bilde av skjemaet når han fyller ut krav om dommerhonorar til Jarl.

Medlem av SPOND gruppen "klubbdommer Sk Jarl"

De som skal håndtere bestilling av dommer på lagene, må sørge for å være medlem av SPOND gruppen "klubbdommer Sk Jarl" Det er normalt sett oppmenn sin oppgave å ordne med dommer, og som bør være med i denne Gruppen. Skal du ha ansvar for å bestille klubbdommere og ikke er medlem i gruppen ? Gi beskjed til dommerkoordinator, fortrinnsvis via melding på SPOND, eller så går det også an å sende epost på klubbdommer@skjarl.no (man må være medlem i minimum en felles gruppe før en kan sende meldinger til hverandre i SPOND)

NB! Skulle det dukke opp plutselige endringer eller behov for klubbdommer, så vil det enkleste være å legge inn forespørsel direkte i SPOND gruppen Klubbdommer Sk jarl. Dette er altså hvis man får et akutt behov for dommer, eller kanskje en akutt frafall fra en oppsatt dommer. Da er det nok ikke tid å gå via dommerkoordinator, og best å legge direkte inn i gruppen for å få avklart raskt.

Treners ansvar før og under kamper

Klubbdommerne skal få tilstrekkelig støtte slik at de føler seg trygge i sin rolle og kan utvikle sine ferdigheter. Trenere på lag som får tildelt klubbdommere har et viktig ansvar i denne sammenheng. Trenere må være oppdatert på gjeldende regelverk, krav og føringer fra kretsen og klubben slik at de ikke skaper usikkerhet rundt dommeroppgave

NB! Husk at dette er unge dommere som sannsynligvis er kjempenervøse. Tenk over hvordan din 12 årige sønn eller datter vil oppleve å bli irettesatt på banen av en voksen ukjent person, eller spillere. Dere må ta dommerne i forsvar uansett. Forsvare dommerne hvis spillere eller voksne begynner å slenge med leppa. Snakk med dommeren hvis det blir dumme situasjoner, slik at han vet at han har deres støtte!! Gi heller tilbakemelding i pause etter ihht tilbakemeldingsskjema. Vi må være såpass ærlige at det sannsynligvis vil være ferske klubbdommere som det ikke ligger for å dømme. Men vi ønsker å gi alle mulighet. Målet er jo å få eldre klubbspillere som kan dømme både 9'er og 11'er fotball.

Før kampen skal trener / lagleder:

 • Ta godt imot bortelaget og klubbdommeren.

 • Ta initiativ til Fair play-møte mellom trenere og dommer før kampen

Under kampen skal trener / lagleder:

 • Opptre som et godt forbilde. Gjøre dommer og spillere gode. Ta affære dersom andre voksne eller spillere opptrer på en uakseptabel måte.

 • Ta av eventuelle spillere som trenger å roe seg ned slik at dommer slipper å utvise noen.

Tilbakemelding til dommer:

 • Dommer skal få tilbakemelding på hvordan han/hun fungerer som dommer, både i pausen og etter fullført kamp. Tilbakemeldingen skal gis i en positiv tone

 • Det skal kun gis tilbakemelding på følgende punkter

  • Plassering i forhold til spillet (så nær at man ser hva som skjer, men ikke gå i veien)

  • Tydelige signaler (armbruk ved kast, hjørnespark og utspill fra mål)

  • Bruk av fløyte (blåser høyt nok til at fløyten høres godt)

  • Bruk gjerne eget skjema (tilbakemeldingskjema klubbdommer)