Overgang spillere

Overgang spillere

SK Jarl følger NFF sine retningslinjer for spilleroverganger.  Det er daglig leder som er SK Jarls overgangsansvarlig, og har som oppgave å administrere klubbens overganger i FIKS.

Alle overganger (og evt. utlån) skal gjøres elektronisk i FIKS. I den elektroniske løsningen «behandler» klubben alle overganger/forespørsler i FIKS. Dette gjelder alle overganger både til og fra klubben.  

En spiller, uansett alder, kan kun være spilleberettiget for en klubb.

Spillere fra året de fyller 13 år, kan ikke endre klubbtilhørighet utenom overgangsvinduet. 

Overgangsvindu 2023

Amatører : 1. januar - 11 september


For spillere under 13 år som ønsker å bytte klubb, foretas det ingen overgang i FIKS. Endringen av klubbtilhørighet registreres da bare i medlemsportalen/-registeret (eks: Spond eller medlemsnett).

Fra det året spilleren fyller 13 år gjelder følgende regler:

Overgang til SK Jarl:

Når en spiller fra en annen klubb ønsker å begynne i SK Jarl skal trener/lagleder på SK Jarl informeres før spilleren stiller på trening/kamp. Trener eller lagleder informerer daglig leder om spillerens ønske om overgang, slik at spillerens nåværende klubb blir kontaktet før overgangsforespørsel sendes. I overgangsforespørselen skal det foreligge signert samtykkeskjema av spilleren (foresatt dersom spilleren er under 18 år). Samtykkeskjema (trykk på lenke) kan fylles ut digitalt og sendes automatisk til overgangsansvarlig i SK Jarl. Overgangen må godkjennes før spilleren kan bli spilleberettiget i SK Jarl. Når overgangen er i orden legger daglig leder spilleren inn i FIKS, deretter informeres trener/lagleder og sørger for at spilleren legges til i Spond. Det anbefales at spilleren melder seg inn ved bruk av innmeldingsskjemaet til klubben: https://club.spond.com/landing/signup/jarl


Overgang fra SK Jarl:

Dersom en spiller i SK Jarl å bytte klubb, må Jarls trener/lagleder informeres av spiller før ny klubb kontaktes. Trener/lagleder får da slettet medlemmet fra Spondgruppen og sørger for at drakt/utstyr lånt av klubben leveres inn. Overgangsansvarlig får forespørsel fra ny klubb og godkjenner dersom alle forpliktelser overfor SK Jarl er oppfylt.


På NFFs sider kan du lese mer om overganger i fotballen:

Overganger - Norges Fotballforbund