Montering 3'er baner

Elementene festes sammen med strikker. Strikkene trengs ikke å fjernes for hver gang, men sitter gjerne fast på det ene elementet. Bør ha en plan for hvilke elementer man skal løse fra stikken. Den Spisse enden skal peke oppover når elementene settes på bakken.


Elementene står lesset på tralle som er låst av med kodelås. Viktig å låse disse av etter hver gang så vi slipper hærverk på elementene.

KODEN er: 123