Ny i Jarl

Ny i SK Jarl

Alle som har lyst til å spille fotball  er velkommen og skal få et tilbud i SK Jarl. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller økonomi.

SK Jarl har en egen rekrutteringsansvarlig som har som oppgave å sørge for at nye spillere og foreldre/foresatte får en god start i klubben. Dette er viktig for å gi flest mulig muligheten til å oppleve fotballglede og samhold. Det er viktig med god informasjon og avklaring av forventninger. I SK Jarl er daglig leder vår rekrutteringsansvarlig som inngår i rollen som medlemsansvarlig. 

Nye lag: 

Hver høst i september starter SK Jarl opp nye lag for gutter og jenter.

SK Jarl retter seg mot to alderstrinn ved rekruttering:

- Gutter/Jenter som har fylt eller fyller 4 og 5 år i dette år (Barnehagealder) 

- Gutter/Jenter som har fylt eller fyller 6 år i dette år. (Skolealder)


Informasjon om nye lag legges ut på nettsiden og sosiale medier. Det sendes også ut informasjonsskriv rundt om i nærområdet (skoler, barnehager, nærbutikker/senter).


Gutter og jenter spiller sammen i SK Jarl frem til de begynner på skolen. Det deles da inn i gutte- og jentelag dersom det er nok til å danne separate lag. Utfordringen er ofte at det ikke er nok jenter til å danne egne lag, derfor har vi doble jentekull på hvert lag i SK Jarl (eks: 1 lag for jenter født 2013/14).

Det som er vanlig og ønskelig er at man alltid spiller med de som er jevngamle. Det vil si at de som starter et år før (5 år), begynner på neste års lag som startes opp. Dette er spesielt viktig når de begynner på skolen bl.a. pga. det sosiale aspektet.


Alle barnelag i Jarl er foreldredrevet. Dette vil si at når Jarl starter nye lag, må noen foreldre påta seg rollen som trenere og oppmenn. En sterk og solid foreldregruppe med mange engasjerte foreldre vil gjøre fotballen til en god arena for vennskap og trygghet. Jo bedre det er tilrettelagt for de yngste som vil prøve fotball, jo større sjanse er det for at flest mulig av dem trives og fortsetter.


Som trener eller oppmann får man en utmerket mulighet til å lære å kjenne barna på en god måte. Fotballferdigheter er en fordel, men absolutt ingen nødvendighet. Men en viss bakgrunn fra idrett bør en ha. Ellers er det mulighet for kurs og veiledning. 


Rekrutteringsdag

Klubben arrangerer årlig rekrutteringsdag for nyoppstartede lag, dette gjennomføres  i første del av juni. Rekrutteringsdagen er en viktig møteplass for de som ønsker å lære mer om fotballtilbudet til SK Jarl.  


Det arrangeres også egen jentedag i juni som vil fungere som en rekrutteringsarena spesielt for jenter.


Oppstartsmøte 

Rekrutteringsansvarlig kaller foreldre/foresatte inn til et oppstartsmøte rundt midten av august. En representant fra styret skal også delta på dette møtet.


Oppstart trening 

Det første året avholdes treningene innendørs i Kvaleberg Gymsal. Det kjøres en trening i uken frem til påskeferien. Foreldre skal være tilstede på hele treningen.

De første treningene skal være tilpasset barnas alder og preget av lek og enkle øvelser for at barna skal bli kjent med ballen og oppleve mestring og glede. Utendørstreninger starter opp etter påskeferien.


Eksisterende lag

For de som ønsker å starte på et allerede eksisterende lag kan dere melde fra til en av kontaktpersonene på laget eller daglig leder. Det er også mulig å melde seg inn direkte inn i Spondgruppen til laget gjennom innmeldingsskjemaet (her velger du lag, for eks. G2016). Oversikt over kontaktpersoner i Jarl finner du her: Kontaktpersoner

For mer om informasjon om innmelding i SPOND: SPOND


Ved særskilte behov og utfordringer


Idretten er viktig for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiserings- og læringsarena, en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og vennskap. Alle bør få oppleve idrettsglede. 


For nye spillere som ønsker å bli medlem i SK Jarl og har ulike handicap ønsker vi å finne et tilbud enten i klubben eller henvise til tilbud i andre klubber.  Rekrutteringsansvarlig vil gjennom dialog med spiller og/eller foresatte kunne vurdere hvordan det best kan tilrettelegges.


Tilbudet SK Jarl kan gi er basert på tilgjengelig trener-/støtteapparat og muligheter for oppfølging i forhold til type utfordring/begrensning spilleren måtte ha. Et eksempel på hvordan en slik utfordring kan løses er å styrke trenerteamet med en ekstra ressurs med særskilt oppfølging av den aktuelle spilleren. Andre eksempler kan være å unnta spilleren fra kamper, garderobe-bruk eller andre tiltak som ivaretar spillerens særskilte behov.


SK Jarl har rundt 30% aktive medlemmer som kommer fra minoritetsbakgrunn der språkbarriere kan være en utfordring.

Tiltak kan være

- Benytte noen av klubbens ungdommer fortrinnsvis med minoritetsbakgrunn som mentorer/assistenter ved oppstart av nye lag.

Tiltaket her går ut på å gi ungdommer som snakker samme språk som barna å bidra på yngre lag ved å veilede, oversette og inspirere barna slik at de blir mer komfortable og integreres i laget på en fin måte. Hvor lenge de skal være der, vurderes i samarbeid med trenere/lagledere.

- Rekruttere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn til å ta verv som trener/lagleder på nye lag.

- Jobbe aktivt med problemstillingen ved å ta opp tematikken på trenerforum, trenermøter og ved erfaringsdeling mellom trenere.


Hva forventer SK Jarl av foreldre/foresatte


Hva kan foreldre forvente av SK Jarl:

SAMHOLD GLEDE UTVIKLING


Ta kontakt med daglig leder om spørsmål: dagligligleder@skjarl.no


Sjekk ut våres FB side og lik denne så kan du motta nyheter fra klubben:

https://www.facebook.com/skjarl/


Vi håper å se mange nye jenter og gutter i klubben vår og vi ønsker alle hjertelig velkommen!