Informasjon til gjester

Her er litt viktig informasjon for deg som skal besøke SK Jarl, i forbindelse med kamp, arrangementer eller av andre årsaker.

Jarlabanen:

Hovedanlegget vårt er Jarlabanen som ligger i tilknytning til klubbhuset vårt i Andrees Gate 16. Her har vi garderobeanlegg og toaletter. Om ditt lag spiller i yngre aldersklasser skal bruk av garderober avtales med hjemmelagets lagleder i forkant.

På klubbhuset er også klubbadministrasjon og kiosk. Kiosk har åpent på A-lagskamper, ulike arrangementer/turneringer, og enkelte ganger ved barne-og ungdomsfotball kamper. I kiosk har vi førstehjelpsutstyr tilgjengelig. 

SK Jarl ønsker at transport i forbindelse med klubbens aktiviteter skjer på en trygg måte. Alle må vise aktsomhet ved kjøring og parkering da vårt anlegg ligger i et boligområde. Vi erfarer at ved kamper/arrangementer kan det bli fullt på vårt parkeringsområde, og da blir det parkert i gatene rundt. OBS. soneparkering i området. 

Fra FV 440 ta inn Svend Foynsgate, så inn Stemveien:

Kartlink:

https://goo.gl/maps/pdFrhucGEEve6jAo6

Kvalebergbanen

Vi bruker også Kvalebergbanen til trening og kamper.  Her har vi dessverre ikke garderobe og toalettfasiliteter pr. i dag. Vi disponerer parkeringsplass i tilknytning til anlegget. Fra Hillevågsveien ta inn på Sandvikveien i rundkjøring med Ekstra Hillevåg, så inn Flintegata for parkeringsplass til venstre.   

Kartlink:

https://goo.gl/maps/bs2beYMraELfaqu16

For kontaktinformasjon :  KONTAKT | Sportsklubben Jarl (skjarl.no


Velkommen til Sportsklubben Jarl !