Styret 2023/24

Styret i Jarl er bygget opp på følgende måte:

Informasjon om valg og valgkomite finner dere her: VALG

Tidligere års styre oversikt finner dere her: AVGÅTTE STYRER


Leder

Oddbjørn Fiskå 

94878804 

leder@skjarl.no

Nestleder

Margrethe Sunde

99226894

margrethe.sunde@lyse.net 

Sekretær

Kenneth Sivertsen

90790916

sekretar@skjarl.no

Kasserer

Arne Carlsen

98611263

kasserer@skjarl.no

Styremedlem

Line Andersen

45274182 

lineandersen2@gmail.com

Styremedlem

Henrik Wendelborg

48147452 

henrik-dobbel@hotmail.com 

Varamedlem

Kjersti Hamre Lotsberg

41657694

k_hamre@hotmail.com 

Styret 2023