Frivillighet og dugnad

Frivillighet og dugnad i SK Jarl 


Sportsklubben Jarl er en fotballklubb som skal bidra til positive og trygge oppvekstsvilkår i bydelen. Vår visjon er : SK Jarl skal være et naturlig samlingssted for fotballspillere i Hillevåg. Gjennom frivillig arbeid blir klubben en sosial møteplass for både barn, unge og voksne, og kan være med å bygge nettverk og forsterke fellesskapet i klubben. Alle skal kunne spille fotball i SK Jarl  uavhengig av økonomi. SK Jarl har derfor lave medlem- og treningsavgifter. Klubben får inntekter og sparer utgifter gjennom bl.a. dugnadsarbeid. SK Jarl er derfor i stor grad tuftet på frivillighet. Det betyr at det er frivillige styremedlemmer, trenere, oppmenn/kvinner, foreldre og spillere som bidrar til at klubben kan drive sin aktivitet. De mange frivillige som utfører store og små oppgaver utgjør en viktig del av klubbens drift. Deres oppgaver er viktige i seg selv og jo flere vi er jo mindre blir det å gjøre for hver.

Noen av oppgavene som kan være aktuelle er som: 


Oppgaver og tidsbruk tilpasses det du har av tid, erfaringer eller interesser. 

Er du en av dem som kunne tenkt deg å bidra så ta kontakt med daglig leder dagligleder@skjarl.no

Dugnad

En dugnad kan være en klubbdugnad eller for et enkelt lag. Hvert lag skal ha en voksen kontaktperson som er dugnadsansvarlig i sitt lag. Det er utarbeidet egne retningslinjer for inntektsgivende lag-dugnader i SK Jarl: Retningslinjer for lagdugnad_SKJarl og kiosksalg: Regler kiosksalg

Daglig leder er dugnadsansvarlig i klubben og skal sørge for sikkerhet, samt nødvendig informasjon og opplæring til de som deltar som frivillige. Det blir sendt ut informasjon og innkalling om aktuelle dugnader via SPOND. 

Aktuelle dugnader er:


NIF har utarbeidet en veileder for dugnad, denne følges av SK Jarl. nif_dugnad---en-veileder.pdf (idrettsforbundet.no)"