Klubbdommer

Lag til Jarl i alder 6-14 år kan bli tildelt klubbdommere til hjemmekampene sine. Klubbdommere er klubbens egne spillere som har tatt dommerkurs når de blir 12 år. Ofte er det mange klubbdommere som da kan dømme 5'er kamper, men dessverre så sliter vi med å rekruttere dommere til å fortsette etter første år og som tar videregående kurs. Det er derfor veldig vanskelig med 9'er kamper, og kan også være utfordring med 7'er. Vi ber alle å fremsnakke muligheten til å være klubbdommer. Det er en super måte å bli en viktig del av Jarl, samt det er en "enkel" måte å tjene penger på. Jarl honorere sine klubbdommere bra.  

Vi henstiller å bruke meldingsfunksjonen i SPOND. Hvis det er noe som haster med avklaring, kan dommerkoordinator kontaktes pr. sms eller ved å ringe. Er også mulig å sende epost på klubbdommer@skjarl.no. Planen er at dere skal finne mest mulig informasjon på denne nettsiden, slik at koordinator får minst mulig arbeidsbyrde. 

Les instruks og oppdater dere på gjeldende regler. Det er særdeles viktig å ta godt imot våres klubbdommere. Dette er dommere som er unge og som skal vokse på oppgaven. Sjikane og tilsnakk til dommer skal ikke forekomme. Det er lagledernes ansvar å sørge for at dommere blir ivaretatt på en god måte. Skulle det skje hendelser, kan dommerkoordinator kontaktes for å ta dette videre til respektive lag og klubber. 

Her en en samling viktig dokumenter....

Til trenere og oppmenn som skal bruke klubbdommer

Inputskjema for bestilling av klubbdommer

Oversikt kamper med tildelte  dommere

Instruks for bruk av klubbdommer

For klubbdommerne:

Dommerskjema

Vil du bli klubbdommer ? 

Tildeling og krav til klubbdommerne

Honorarer klubbdommer

Ekstern DOMMER:

Det brukes i første omgang klubbdommere til å dømme kamper. Men spesielt i ungdomsfotballen kan det være vanskelig å få tak i dommer. Da kan man søke aktuelle dommere i distriktet via kretsen. Her er søkelinken hos kretsen: https://www.fotball.no/fotballdata/finn-ledige-dommere/