Material og utstyr

I SK Jarl er daglig leder ansvarlig for klubbens material og utstyr. Se kontaktinfo nederst på siden.

Trener- og laglederbekledning

Alle trenere i SK Jarl blir tilbudt følgende bekledning som dekkes av klubben:

I tillegg får alle trenere tilbud om å kjøpe Select sin allværsjakke til 400 kr (veil. pris 1099 kr).

Alle lagledere blir tilbudt Select SK Jarl Coach jakke som dekkes av klubben.

Se produktene som nevnt over i SK Jarls klubbkolleksjon.


Lagutstyr og material

Alle lag i SK Jarl får baller, utstyrsbag inkludert førstehjelpsutstyr. Hvert lag blir tilbudt en egen kasse for oppbevaring av eget utstyr, enten i utstyrsboden på Kvaleberg eller Jarlabanen. 

Ved ønske om ekstrautstyr som vester, stoppeklokke, taktikktavle, fløyter etc. - ta kontakt med materialforvalter (daglig leder) på E-post eller i Spond.

Drakter

Alle spillere på barne- og ungdomslagene i Jarl får utdelt brun spillerdrakt av trener/lagleder før sesongstart. Lagleder på hvert lag har ansvar for å holde oversikt over hvilke drakter (nr. og størrelse) som er utlevert til hver spiller.

Spillernes drakter skal vaskes og leveres inn etter sesongslutt på høsten for opptelling.

Når en spiller slutter i SK Jarl skal lagleder sørge for at spillerens drakt vaskes og returneres til klubben. 


Fellesutstyr

I utstyrsbrakkene oppbevarer klubben fellesutstyr som kan brukes til lagenes organiserte treninger. Dette skal være tilgjengelig for alle lag, det vil si at det ikke skal legges i lagenes egne kasser.

Fellesutstyr som klubben har tilgjengelig:


Hvis det trengs utstyr, drakter etc. er det klubbens materialforvalter som må kontaktes via e-post eller Spond. 

Daglig leder er klubbens materialforvalter:

E-post: dagligleder@skjarl.no