Od PoczątkuKościół św.Rafała parafialny rodziny Sztejnwaldów w Wilnie.
           

No właśnie jak to było od początku? Nasz prapradziadek nazywał się Martin Steinwald (Marcin Sztejnwalda jego żona Zofia Lipińska.

Wiadomo jest też że ojciec naszego prapradziadka Marcina,też miał na imię Marcin.Marcin i Zofia Lipińska mieli dwóch synów Jana i Mateusza.Z drugą żoną Marią Pichło z domu Tichel, miał też dwóch synów Marcina i Ałgusta.
Wiemy  że nasz pradziadek Mateusz,urodził się 25. listopada 1864 r. we wsi Dzingellen. (dzisiaj Dzięgiele Oleckie na Mazurach) Ochrzczony w kościele ewangelickim w pobliskiej wiosce o nazwie Gąski (Mazury)  Urodził się jako trzecie dziecko w tym małżeństwie.Ojciec jego to niepiśmienny, prosty robotnik rolny.Wiadomo że nasz pradziadek Mateusz miał brata i to z nim w wieku około 12 lat razem przyjechali do Wilna i tam pozostali do końca życia.Rodowe nazwisko naszego pradziadka Mateusza to Steinwald. W metryce ślubu najstarszej córki Mateusza Gertrudy zapisano że panna młoda jest obywatelką Księstwa Prus i nazywa się Gertruda Steinwald.Na metryce slubu młodszej siostry Gertrudy - naszej babci Wiktorii z roku 1921 zapisano że panna młoda to Wiktoria Sztejnwald bez podawania narodowości.Wiktoria Żejmo złożyła wniosek i otrzymała  Polskie obywatelstwo w roku 1932. (Dokument)

Mateusz i Jan Sztejnwaldowie przyjechali do Wilna około roku 1877.Gdzie spędzili pierwsze dni ?nie wiadomo,myślę że dwaj młodzi chłopcy przybyli tu do kogoś z rodziny.Oboje bracia od samego początku byli mocno związani z rodziną Państwa Nowickich którzy też mieszkali na Śnipiszkach.Mateusz i Jan ożenili się później z dwoma córkami Państwa Nowickich,Mateusz z Kazimierą Nowicką i Jan z Anielą Nowicką.(Dokument)

Ich życie w Wilnie od początku związało się z dzielnicą Wilna o nazwie Śnipiszki i Sołomianki (Šiaudinė) - NAZWA Z ROKU 1877 TO SOŁOMIANKI.

Na mapce Wilna z roku 1925 - z lewej strony, widzimy jednak już poprawną nazwę tej dzielnicy czyli Słomianka - widać też zakreślone czarnym kolorem koło na dole mapki gdzie znajduje się kościół świętego Rafała . Czerwone koło zaznacza teren dzielnicy Śnipiszki, główną ulicą Śnipiszek jest ulica Kalwaryjska, która dochodząc do rzeki i mostu Zielonego prowadzi do centrum miasta.
Późniejsze życie całej rodziny Sztejnwaldów i ich znajomych oraz przyjaciół koncentrowało się właśnie będzie w okolicach tych trzech miejsc:
Kościół świętego Rafała Słomianka I Śnipiszki.Chłopcy początkowo pracowali w pobliskiej cegielni.
W tym miejscu dla Mateusza i jego rodziny zaczyna się nowy rozdział w ich życiu związany z ich wyjazdem w głąb Rosji w roku 1914,gdzie Mateusz był skierowany do pracy w cegielni przy Kolonii Niemieckiej w miateczku na granicy
Hińsko - Mongolskiej.

Brat Jan (starszy od Mateusza  o trzy lata)  miał z  Anielą Nowicką  trzy córki, Bronia,Frania i Józia które zamieszkały po wojnie we Włocławku.Mieszkali oni  oczywiście też na Snipiszkach na ulicy Werkowskiej 7/m3.Jan z Wilna wyjechał i założył rodzinę we wsi  Lipki.Jego potomkowie mieszkają do dziś w Grodnie (Białoruś) Link do opisu miejscowości: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99giele_Oleckie

Wracając jeszcze na chwilę do Śnipiszek i Śłomianki trzeba dodać że  Kazimiera i Aniela wniosły jako posag do rodziny Sztejnwaldów jakieś nieruchomości .
W  późniejszym czasie zostało to sprzedane i rodzina zamieszkała na ulicy Kalwaryjskiej i okolicach.
1864 Dnia 25.listopada urodził się Matthaeo czyli Mateusz Sztejnwald (Steinwald). Ojciec Marcin Steinwal                         matka Zofia  z/d Lipińska
W wieku lat 7 wyjechał do Wilna.
1862 Urodził się starszy Brat Mateusza Jan. Urodził się 25 sierpnia w miejscowości Dzięgiele 
                ( Dzingellen) nie daleko Olecka.
Link DO MAPY: Dziengiele. Jan z Wilna wyjechał i założył rodzinę we wsi  Lipki.Jego potomkowie mieszkają do dziś w Grodnie (Białoruś) Link do opisu miejscowości: Dzięgiele.
1867 Narodziła się młodsza siostra naszych pradziadków Luisa.Było to 24 wrzesnia we wsi Dzingellen               (Dziengiele). Wiadomo że żona Marcina steinwalda Zofia Lipińska zmarła pomiędzy rokiem 1864
               a rokiem 1867.


1870        Urodził się brat Mateusza Marcin,urodził się w miejscowości Siedliska ( Schedlisken) koło Ełku                 i w Ełku został ochrzczony
 W roku 1872 prawdopodobnie cała rodzina wyjechał do Wilna.
1875 Mateusz razem z bratem wyjeżdżają do Wilna (Mateusz jest w wieku 12 lat)
1892       Zmarł Jan Steinwald syn Jana Steinwalda i Anieli Steinwald z domu Nowicka,pochowany na cm. św.Piotra i Pawła w Wilnie                    Wdniu 02.08.1892 r. przy ul. Słomiańskiej (Słomianki) w domu Żebrowskiego zmarł z powodu "dziecięcej słabości" JAN STEINWALD syn włościan Jana i Anieli z                    Nowickich małżonków Steinwaldów, liczący 10 dni. Ciało jego pochowano na cmentarzu Parafii Piotra i Pawła w Wilnie
1893 Mateusz żeni się w Wilnie z Kazimierą Nowicką.Mateusz jest w wieku 28 lat.
1893 Rodzi się pierwsze dziecko Mateusza -córka Gertruda (Mateusz) ma 32 lata)
1894 Rodzi się pierwszy syn Ignacy. (Mateusz ma 33 lat) Wilnie mieszkał na ulicy werkowskiej 7-3. 

1913 2 czerwca 1913 r. w Wileńskim Rzymsko Katolickim parafialnym kościele pod wezwaniem Św. Rafała ksiądz ochrzcił niemowlę imieniem Bronisława, który urodził się 12 Maja 1913 r. na III Słomiance No. 24. Rodzice są obywatele pruscy małżonkowie Mateusz i Julii z domu Lubgang, Sztejnwald. Rodzice chrzestni- Wiktor Nowicki i Antonina Bogdziewicz żona Stanisława.

       Tłumaczenie z języka rosyjskiego.

       LVIA, f.1509, ap.1, b.30, str.154v-155r, Numer 464.

1898 9 grudnia Rodzi się Wiktoria Sztejnwald -nasza babcia.

1901  4 marca  w Wileńskim Rzymsko Katolickim parafialnym kościele pod wezwaniem Św. Rafała ksiądz ochrzcił niemowlę imieniem Edward, który urodził się 19 lutego 1901 r. na Słomiance w domie Bilunskiego. Rodzice są obywatele pruscy małżonkowie Mateusz i Kazimiera z domu Nowicka, Sztejnwald. Rodzice chrzestni- Adam Nowicki i Elżbieta Nowicka żona Adama.

1905 Rodzi się najmłodsze dziecko Mateusza - syn Ignacy (Михайленко Николай).W dokumencie z min.obrony ZSRR,ta data to rok 1907 (Mateusz ma 42 lat)
1905 Mateusz żeni się po raz drugi z Julią Łubgan (Łotyszka)..(Mateusz ma 42 lat)
1912 13 listopada 1912 r. w Wilnie przy ulicy III Słomianka Nr.24 zmarł wieku -12 lat. od zapalenia                     płuc Edward syn Matysa  (Mateusza)  Sztejnwalda.                  
1914 Rodzina deportowana w głąb Rosji (Mateusz ma 51 lat)
1915 Gertruda Sztejnwald wzięła ślub z Janem Kochanowskim w Wilnie.
1915        Nasza babcia Wiktoria jako siedemnastoletnia dziewczynka wraz z 10 letnim brayem Ignasiem przebywała
                Tymczasowo na Kaukazie w miejscowości Perm. Z tamtąd zostli skierowani do miejscowości  Irbit jako do                  miejsca przeznaczenia.Miejsce na mapie.Jej teczka osobowa została zlokalizowana w tamtejszym 
                archiwum w roku 2019.
1918 Koniec pierwszej wojny światowej.
1919 3 kwietnia 1919 r. w Wilnie przy ulicy III Słomianka Nr.30 zmarł Henryk Sztejnwald

wieku -2 miesiące. Po sobie zostawił rodziców mieszczan Wileńskich Macieja i Julii z 

Łubganów Sztejnwald. Był pochowany na cmentarzu przy  kościele Św. Piotra i  Pawła. 
W archiwum pod  LVIA, f.1509, ap.1, b.39, str.51v.

1818 r.   5 Kwietnia zmarł w wieku 55 lat nasz pradziadek Mateusz Steinwaldt, zostaje pochowany w grobie w którym w roku 1936 jest pochowany jego zięć  Jan  Kochanowski    na cmentarzu przy kościele św. Piotra i Pawła. Niestety na pomniku nie ma wzmianki o Mateuszu.

1921 Wiktoria Sztejnwald bierze ślub w Kościele św.Rafała dnia 24 listopada z Antonim Żejmą.
1923 Przychodzi na świat pierwsza córka Wiktorii i Antoniego Żejmów -Kazia Żejmo nasza mama                       Kazia Paradowska.
1926 dwunastego lipca Zmarł na zapalenie płuc Piotr Żejmo.
1932 Urodziła się Ольга Михайленко -córka Николай Михайленко матвеевич i jego żony                   Михайленко Валентина Георгиевна .Ustaliłem że w roku 1970 pracowała w aptece numer 50 w mieście Armavir.
1932 Wiktoria Sztejnald otrzymała Polskie obywatelstwo w mieście Wilnie.
1934 Urodził się Евгений Михайленко -syn Николай Михайленко матвеевич i jego żony Михайленко Валентина Георгиевна .Евгений Михайленко -syn Николай Михайленко матвеевич zmarł w mieście Armavir dnia 1.stycznia 1970r
1933 Zmarł Antonim Żejmo -w miejscowości Korweliszki, Gmina Niemenczyn, Powiat wileńsko-trocki, Województwo Wileńskie.
1936 r.   11 kwietnia tego roku zmarł w Wilnie Jan Kochanowski w wieku 44 lat - mąż Gertrudy Kochanowskiej  Sztejnwald.Pochowany w  tym samym grobie co nasz pradziadek Mateusz Sztejnwald.

 1938 Zmarł w Wilnie Stefan Żejmo brat Piotra.
 1954 Dnia 22 czerwca 1954 roku zmarł w Nowym Jorku ks.Stefan Ostaniewicz
 1944 Najmłodszy syn Mateusza Ignaś Sztejnwald (Михайленко Николай) odwiedza w Wilnie rodzinę                 ma teraz 39 lat.
1881 26 lutego urodziła się Julia Łubgan - druga żona naszego pragziadka Mateusza Sztejnwalda.
Miejsce urodzenia:  wieś Плонишки (Połoniszki), parafia Kalupe (Gmina Kalupska), Łotwa
1962. Julia Łubgan Sztejnwald - druga żona Mateusza Sztejnwalda zmarła  13 maja we wsi Prudziszcze:

Miejsce stałego zamieszkania: rejon wileński, apilinka Solenicka (lit. Salininkai), wieś Prudziszcze (lit. Prūdiškės, 54°33′00″N 25°17′10″E)

przyczyna śmierci: niewydolność sercowo naczyniowa

przedstawione dokumenty o śmierci lub nazwisko i adres świadków: lekarskie świadectwo o śmierci z dnia 14 maja 1962, zakład dla niepełnosprawnych (dosłownie "dom inwalidów")

numer świadectwa o śmierci; nazwisko i adres wnioskodawcy (osoby, która okazała dokumenty): felczer zakładu dla niepełnosprawnych, Iwanauskas

szczególne znaki (oznaczenia): [nieczytelne] nr. 290349 


Polskie nazwy ulic Wilna