ireo mpanabe


 

 

 Samy nanana ny mpampianatra sy mpanabe nanamarika azy ny tsirairay. Nisy ny tadidy hatramin'ny antsipirian'ny fihetsika fanaony, indrindra moa fa ny teny fampiasany. Ireny zavatra ireny izay noheverina ho nadinidinika taloha, tamin'ny fotoana nandalovana tao amin'ny Kzavie dia niraiki-tapisaka ao an-tsaina indraindray, ka zary fampiasan'ny tena ankehitriny hoenti-mananatra ny ankizy ao an-trano, hoenti-manoro hevitra an'izay heverina fa mila izany.
Ohatra vitsivitsy amin'izany ireto nalefan'ny maintimolaly anankiroa ireto:

Jean Espérant  (SFX: 1964- 1972 )
"Ohatra velona sy TSARA halain-tahaka foana ny fomba nitantanan'i Rp. Préfet Jean Marie VERLEY:
 Izay tratra nangalatahaka : - Voaroaka tsy misy famindram-po ( Isaky ny Examen trimestriel tsy maintsy nisy voaroaka foana ) - Voasazy foana rehefa tara (sarotiny mihitsy izy mikasika ny ponctualité ) Ireo no Lesona AHATSIAROVAKO sy Isaorako ny SFX"  

Ra-Bouba  (SFX: 1979- 1986)

"... Toa tsa dia tena hita izay holazaina fa tsiahy ro aboraka! I Mompera Barthelemy no anisan'ny nanamarika ny fanabeazana tao amin'ny SFX tamin'ny alalan'ny IR (Instruction Religieuse) sy ny Tanora Irak'i Kristy (TIK)! Raha samy nahatsiaro isika, ny teny fambarany matetika tamin'izany dia ny hoe   ""Misahirana mba tsy hanahirana olona"". Mino aho fa fampianarana fahaiza-miaina tsara tohizana sy iainana hatramin'izao izany! - Mirary soa ho antsika rehetra! "

Izay fantatsika momba ireo mpanabe ireo no andrasana amintsika eto. Tsy Ra-Verley na i Dada-Bary ihany, fa ny hafa koa. Raha hiteny aho izao hoe: "péché mortel" na "ny famerimberenana no antoky ny fitadidiana" dia azoko antoka fa misy anaran'olona tonga ao an-tsain'izay nandalo teo ambany somotr'ireo mpanabe ireo.

Koa ambara-piandry an'izay tsiahy mety ho voaray avy amintsika maintimolaly àry, dia ny an'i Beloha (P Michel Peltereau-Villeneuve) no efa vonona ato ka hisantarantsika azy.

Koa zarao eto ny tsiahinao mba hamelombelona ny an'ny hafa, hampahafantaranao ny mpanabe taloha sy ny ankehitriny.