Tennis "suksess" i Calcutta

På en annen østentur fløy et norsk tennislag med oss til Calcutta. Da var bl.a. Finn Søhol med, som jeg kjente fra Njård. Jeg skrøt av hvor god han var til å spille tennis til kaptein Sverre Bjørneby og resten av crewet. Jeg sa de måtte ta seg fri og se på kampen. Jeg fikk med meg hele crewet. Det var stekende varmt og det ble spilt på asfaltbaner Finn spilte så elendig at det var helt flaut, slik som jeg hadde skrytt av spillet hans tidligere.! Det viste det seg at han hadde vært hjemme hos en av de indiske spillerene kvelden før og blitt mat forgiftet Han måtte stadig løpe fra banen i et visst ærend og til slutt bare “slepte” han seg gjennom spillet! .Ja, slikt kan en nesten regne med kan skje i disse landene. Crewet var ikke særlig imponert over tennisen til de norske spillerne!
Comments