Výrok dne:

TUTA EST HOMINUM TENUITAS, MAGNAE PERICLO SUNT OPES OBNOXIAE

(Phaedrus, Bajky 2,7,13)

Chudoba je pro člověka bezpečná, velkému bohatství hrozí více nebezpečí

Srov.: CANTABIT VACUUS CORAM LATRONE VIATOR (Iuvenalis, Satiry 10,22) – Poutník bez groše lupiči tváří v tvář si bude zpívat. Srov.: Nahého ani sto zbojníků nemůže obrati (Komenský); Zadku holého neobloupíš; Kde nic není, ani čert nebere; Chudoba bezpečna, a proto vesela. Srov. parafrázi: Samota bezpečna, a proto vesela. (Misantrop, Sentence o lidském smradu 1.) → TUTUS EXIGUO DORMIT IN STRAMINE PAUPER

Poznámka Misantropova: Pro snadnější vyhledávání latinských frází jsem zcela upustil od použití původních latinských spřežek Æ, Œ nebo & a nahradil jsem je rozšířenějšími přepisy AE, OE a ET. V latině rovněž neexistovalo písmeno U a namísto něj se psalo V - to pochopitelně taktéž upravuji dle současného úzu.

Naproti tomu zde nepodporuji nejnovější gramatické nešvary, např. fonetizaci cizích slov (filozofie místo správného filosofie; diskuze namísto správného diskuse apod.) a rovněž zde neužívám anglických spřežek ve slovanských, indických či japonských jménech, namísto jejich správnějšího přepisu pomocí české diakritiky (píšu např. Óšó, nikoli Osho, jak je dnes lidužel běžné.)

Ke každému heslu jsem se dále snažil najít a připojit pro srovnání nějakou obdobnou myšlenku, ať latinskou anebo odjinud, odkazy na další podobné výroky, na staročeská přísloví, přejatá z Mudrosloví národu slovanského, pak různé vysvětlivky, smysl, významy apod.

Nejlépe lze použít vyhledávacího okénka nahoře, pomocí kterého se dá snadno a rychle nacházet buď jméno autora výroku, určité hledané slovo nebo i sousloví, ba celé věty (v jakémkoli jazyce), a vždy se objeví to pravé nebo nějaký návrh či jiná překvapující souvislost.

Bav se tedy dobře, a mnohému se (snad) přiučíš.

Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?

Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!