VÝROK DNE:

QUAE VOLUMUS EA CREDIMUS LIBENTER ET QUAE SENTIMUS IPSI RELIQUOS SENTIRE SPERAMUS
(Iulius Caesar, Zápisky o válce občanské 2,27,2)

Co si přejeme, tomu ochotně uvěříme, a doufáme, že co si sami myslíme, si myslí i ostatní

Spojení dvou srovnatelných rčení: Přání je otcem myšlenky resp. podle sebe soudím tebe. → QUAE EXPETIT ANIMUS, LIBENTER CREDIT.Poznámka Misantropova:
Pro snadnější vyhledávání latinských frází jsem zcela upustil od použití původních latinských spřežek Æ, Œ nebo & a nahradil jsem je rozšířenějšími přepisy AE, OE a ET. V latině rovněž neexistovalo písmeno U a namísto něj se psalo V - to pochopitelně taktéž upravuji dle současného úzu.
Naproti tomu zde nepodporuji nejnovější gramatické nešvary, např. fonetizaci cizích slov (filozofie místo správného filosofie; diskuze namísto správného diskuse apod.) a rovněž zde neužívám anglických spřežek ve slovanských, indických či japonských jménech, namísto jejich správnějšího přepisu pomocí české diakritiky (píšu např. Óšó, nikoli Osho, jak je dnes lidužel běžné.)
Ke každému heslu jsem se dále snažil najít a připojit pro srovnání nějakou obdobnou myšlenku, ať latinskou anebo odjinud, odkazy na další podobné výroky, na staročeská přísloví, přejatá z Mudrosloví národu slovanského, pak různé vysvětlivky, smysl, významy apod.
Nejlépe lze použít vyhledávacího okénka nahoře, pomocí kterého se dá snadno a rychle nacházet buď jméno autora výroku, určité hledané slovo nebo i sousloví, ba celé věty (v jakémkoli jazyce), a vždy se objeví to pravé nebo nějaký návrh či jiná překvapující souvislost.
Bav se tedy dobře, a mnohému se (snad) přiučíš.

Další mé stránky:
        

       

   https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm