24. september 2015: Professor Anders Lundberg fra Institutt for geografi

Post date: 21 sept. 2015 06:27:48

BGF kveldsmøte torsdag 24. september kl. 18-18:45.

Vi får besøk av Anders Lundberg fra Institutt for geografi. Han skal prate om hvordan skogplanting kan være med å bidra til å nå det såkalte to-graders målet, eller virker det kanskje motsatt?

Påmelding: send en epost til okr@stormgeo.com senest tirsdag 22. september (kun nødvendig hvis du skal spise).

Alle er velkommen!

Kan klimaskog bidra til å nå togradersmålet?

Myndighetene i Norge har lansert en plan for å plante mer skog som et middel til å nå togradersmålet. Global

oppvarming er en trussel som det er all grunn til å ta på alvor, og alle tiltak som virker må ønskes velkommen.

Gran, og særlig sitkagran, har evne til rask vekst, og dermed stor evne til å binde karbon.

En storstilt granplanting er planlagt ved at bjørkeskog o.a. skog- og naturtyper skal erstattes ved såkalt treslagsskifte og bygging av nye skogsbilveier. En sideeffekt av disse tiltakene er at det frigjøres mye CO2 til atmosfæren, og det opparbeides en såkalt karbongjeld. Denne skal "betales tilbake" etter hvert som gran og sitkagran vokser fram.

Innlegget drøfter hvor mange år som trengs før dette regnskapet går i null, og sammenholder dette med hvor

mange år gran trenger for å nå hogstmoden alder. Det interessante spørsmålet er om dette går i hop, og om

planene kan bidra til at Norge når togradersmålet. Med utgangspunkt i de nyeste forskningsresultatene

presenteres ny innsikt om dette viktige spørsmålet.