Årsmøte 13. februar 2017 med Anders Sivle

Post date: 22 nov. 2016 08:34:38

16:30 Årsmøte (Auditorium i Østfløyen GFI)

ca 17:00 Foredrag "Yr.no og kommunikasjon av vær og værvarsler"

18:00 Middag

Yr.no ble opprettet i 2007 og er i dag, 10 år senere, svært populær og verdens femte største værnettsted. Anders Sivle vil fortelle mer om samarbeidet mellom NRK og MET for å få ut værvarsler til allmennheten, hvordan det jobbes med å utvikle tjenesten, og hvem det er som bruker Yr.no.

Informasjon fra værvarsler brukes ofte til å planlegge arbeid, fritidsaktiviteter og hverdagslige gjøremål. For å kunne gi brukerne god og nyttig informasjon er det viktig å forstå hvordan de oppfatter og bruker den informasjonen de mottar i et værvarsel, slik at de kan ta informerte beslutninger og verne om liv og verdier. I doktorgraden studerte Sivle hvordan værvarslene på Yr.no ble tolket og brukt av et utvalg brukere. For eksempel ble et symbol med en grå sky av noen tolket som oppholdsvær, mens andre tolket det som mulighet for regn – «fordi skyen var grå og ikke hvit». Alle har forskjellige erfaringer, og det er ikke slik at det finnes èn riktig tolkning av værvarslene.

Høsten 2017 ble årets forskningskampanje gjennomført i regi av NFR, UiB, og MET. Der ble alle landets skoler oppfordret til å ta bilder av skyer for å bidra til å lage et skyatlas på nett, og det kom inn nesten 5000 bilder. I tillegg til å ta bilder av skyer ble deltakerne oppfordret til å velge et værsymbol fra Yr.no som de mente passet til skyene. Slike tilbakemeldinger fra brukere kan være til hjelp når det gjøres justeringer i symbolbruken på Yr.no, slik at værvarslene blir enda mer nyttige.

Anders Sivle har bakgrunn som statsmeteorolog, med lærerutdanning og en nylig fullført doktorgrad i naturfagdidaktikk om kommunikasjon av værvarsler.