Kontakt

Formann

Anne Karin Magnusson,

Senior scientist, FoU/OM, MET

Meteorologisk institutt, Bergen, Norway

Allegt. 70, 5020 Bergen

anne.karin.magnusson@met.no

Tlf 55236643

Sekretær

Anaïs Bretones

PhD stipendiat (GEO/GFI)

University of Bergen, Norway

Allegt. 70, 5020 Bergen

anais.bretones@uib.no


Kasserer

Rune Fjellheim,

Regional Manager, Xylem Analytics

Sanddalsringen 5b, 5225 Nestun

rune.fjellheim@Xyleminc.com

Tlf 997 17 040


Medlem

Kjetil Lygre,

Researcher, NERSC

Thormøhlens gate 47, 5006 Bergen

Kjetil.Lygre@nersc.no

Tlf 452 25 135


Kontonummer: 0530.29.99068BIC: DNBANOKKXXXIBAN: NO0505302999068Organisasjonsnummer 912 003 949