Historie

Bergens Geofysikeres Forening ble stiftet i 1949, året etter at Universitetet i Bergen kom i drift. Konstituerende møte ble holdt tirsdag 6. desember 1949 i Christian Michelsens Institutts eiendom i Kalvedalsveien 12, med ca 30 interesserte til stedes. Første formann var Oddvar Bjørgum, en av grunnleggerene av anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen. Medlemskontingenten ble den gang satt til kr 10 for yrkesaktive, og kr 2 for studenter.